Με σκοπό την αντιμετώπιση σημαντικών κενών, που παρατηρούνται στην παροχή υπηρεσιών προς τον προσφυγικό πληθυσμό και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των ανθρωπιστικών κινδύνων, που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, η Praksis, σε συνεργασία με την οργάνωση CARE, παρέχουν στέγαση και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νεαρά αγόρια άνω των 18 ετών, τα οποία, πλέον, δεν δικαιούνται να παραμείνουν σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών.

Η εν λόγω δράση προσπαθεί να στηρίξει τα ασυνόδευτα παιδιά μετά τα 18, έχοντας ως απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην ενηλικίωση, την αυτονόμηση και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, μέσω μίας σειράς υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εργασιακή συμβουλευτική και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Επίσης, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στέγασης ιδιαίτερα ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, δίνοντας προτεραιότητα σε μόνες γυναίκες που διανύουν τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης ή έχουν βρέφη.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε νομική βοήθεια, η στήριξη και η διασύνδεση των προσφυγικών πληθυσμών στα μεγάλα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας με παραπομπές μέσω κινητών ομάδων, καθώς και η συνοδεία σε δημόσια νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας.

Μέσα από το πρόγραμμα, η CARE παρέχει μηνιαία χρηματική βοήθεια, με τη μορφή προπληρωμένων καρτών, σε οικογένειες και μεμονωμένους αιτούντες άσυλο που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ή μη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις βασικές ανάγκες τους.