25.000 πρόσφυγες & μετανάστες πέρασαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου το 2017

Συνολικά 24.970 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου το 2017.

Περισσότεροι από τους μισούς πέρασαν στη Λέσβο, δηλαδή 12.506 έναντι 12.464 στα υπόλοιπα νησιά.

Συγκεκριμένα 7.103 πέρασαν στη Χίο και 5.361 στη Σάμο.

Πιο αναλυτικά:

Τον Ιανουάριο του 2017 στα νησιά πέρασαν 1.012 άτομα (στη Λέσβο 456, στη Χίο 324 και στη Σάμο 232).

Τον Φεβρουάριο 699 (στη Λέσβο 252, στη Χίο 275 και στη Σάμο 172).

Τον Μάρτιο 1.407 (στη Λέσβο 336, στη Χίο 824 και στη Σάμο 247).

Τον Απρίλιο 1.029 (στη Λέσβο 281, στη Χίο 505 και στη Σάμο 243).

Τον Μάιο 1.995 (στη Λέσβο 534, στη Χίο 948 και στη Σάμο 513).

Τον Ιούνιο 1.498 (στη Λέσβο 940, στη Χίο 309 και στη Σάμο 249).

Τον Ιούλιο 1.682 (στη Λέσβο 1.130, στη Χίο 185 και στη Σάμο 367).

Τον Αύγουστο 3.015 (στη Λέσβο 1.053, στη Χίο 734 και στη Σάμο 1.228).

Τον Σεπτέμβριο 3.519 (στη Λέσβο 2.170, στη Χίο 567 και στη Σάμο 881).

Τον Οκτώβριο 3.478 (στη Λέσβο 2.216, στη Χίο 1.069 και στη Σάμο 153).

Τον Νοέμβριο 2.984 (στη Λέσβο 1982, στη Χίο 759 και στη Σάμο 243).

Τέλος, τον Δεκέμβριο πέρασαν 2.593 άτομα (στη Λέσβο 1156, στη Χίο 604 και στη Σάμο 833).