Στην Κεντρική Σκηνή του I’m Positive 2019 φιλοξενήθηκε επίσης ο Bruce Richman, εκτελεστικός διευθυντής της Prevention Access Campaign (Εκστρατεία Πρόσβασης στην Πρόληψη), που είναι ένα παγκόσμιο κίνημα με περισσότερους από 930 επίσημους εταίρους σε 99 χώρες.

Η καμπάνια επικεντρώνεται στη διάδοση της επιστημονικής τεκμηρίωσης ότι τα οροθετικά άτομα που λαμβάνουν σωστά την αντιρετροϊκή τους αγωγή είναι πρακτικά αδύνατο να μεταδώσουν τον ιό στους συντρόφους τους, ακόμη και με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Πρόκειται για μία παραδοχή που αλλάζει ριζικά όλα όσα γνωρίζαμε για τον HIV και αποτελεί το πιο ισχυρό όχημα αποστιγματοποίησης των ατόμων που ζουν με τον ιό.