Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (EUD), η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση της Νεολαίας Κωφών (EUDY) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (efsli) τονίζουν μέσω της νέας τους καμπάνιας ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας η πρόσβαση όλων των Κωφών πολιτών πριν αλλά και κατά την διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των Κωφών ψηφοφόρων αλλά και των Κωφών υποψηφίων.