Σύμφωνα με ανακοίνωση της αναγνωρισμένης οργάνωσης «Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΟΑΔ Αστυνομικών – European LGBT Police Association, μετά από συνεδρίαση στο πλαίσιο των εργασιών του 8ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στο Παρίσι και κατόπιν διενέργειας ψηφοφορίας των εκπροσώπων των χωρών μελών της (μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν εκτός της Ελλάδας ήταν του Ηνωμένου Βασιλείου- Λονδίνο και της Ισπανίας- Μαδρίτη), ανέθεσε κατά πλειοψηφία στην Ελλάδα την διοργάνωση του 9ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου LGBTI Αστυνομικών – 9th EGPA Conference.

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2020 στη Θεσσαλονίκη με παράλληλη συμμετοχή στο EuroPride 2020.

Φωτογραφία του χρήστη European LGBT Police Association - EGPA.

Εκατοντάδες Ευρωπαίοι Aστυνομικοί με τις στολές τους, εκπροσωπώντας επίσημα τους Αστυνομικούς Οργανισμούς των χωρών τους, θα έρθουν στη χώρα μας για τις εργασίες του Συνεδρίου.

Παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι θα προσέλθουν στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Υπερηφάνειας – Euro Pride 2020.

Φωτογραφία του χρήστη Police Action - Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η Σελίδα της Δράσης Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου https://www.lgbtpolice.eu/