Το ευρωπαϊκό έργο E.T.Ho.S – Εξάλειψη Τρανσφοβικών, Ομοφοβικών και Αμφιφοβικών Στερεοτύπων μέσω των ΜΜΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων κατά των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων στην Ε.Ε. Για αυτό τον λόγο εστιάζει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τόσο των επαγγελματιών όσο και των φοιτητών-ριών δημοσιογραφίας με σκοπό την καταπολέμηση  της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και αμφιφοβίας στα ΜΜΕ.

Το έργο υλοποιείται σε 3 χώρες ΕλλάδαΚροατίαΛιθουανία και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality, Citizenship της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονιστής του έργου είναι το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΚΜΟΠ και την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας.

Η επιλογή των 3 χωρών βασίστηκε στα αποτελέσματα έρευνας για την ΛΟΑΤ+ κοινότητα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, στην οποία αναφέρεται ότι το 60% των ερωτηθέντων στην Κροατία, και το 48% στη Λιθουανία και την Ελλάδα έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους.

Οι βασικές δράσεις του E.T.Ho.S είναι η ανάπτυξη ενός οδηγού  για επαγγελματίες και φοιτητές/φοιτήτριες ΜΜΕ σχετικά με την αναπαράσταση/αντιπροσώπευση των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων και ζητημάτων στα ΜΜΕ, η εκπαίδευση δημοσιογράφων και φοιτητών-ριών δημοσιογραφίας στις 3 χώρες  σχετικά με την εκπροσώπηση της ΛΟΑΤ κοινότητας χωρίς διακρίσεις στα ΜΜΕ, η υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων, αλλά και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την ομοφοβική, τρανσφοβική και αμφιφοβική ρητορική στα ΜΜΕ.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων το E.T.Ho.S προσδοκά να βελτιώσει τη γνώση των δημοσιογράφων και φοιτητών/φοιτητριών ΜΜΕ σχετικά με την μη διακριτική απεικόνιση της ΛΟΑΤ+ κοινότητας στα ΜΜΕ,  να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της αναπαραγωγής ομοφοβικών, τρανσφοβικών και αμφιφοβικών στερεοτύπων, να βελτιώσει την αντιπροσώπευση των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων και ζητημάτων από τα ΜΜΕ και την πολιτική, αλλά και να ευαισθητοποιήσει για το φαινόμενο του ομοφοβικού, τρανσφοβικού και αμφιφοβικού μιντιακού λόγου μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, των επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού.