Το κέντρο ενδυνάμωσης εργαζόμενων στο σεξ «Red Umbrella Athens» δημιούργησε μία νέα πολύγλωσση καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τις υπηρεσίες υποστήριξης και πρόληψης που παρέχει.

Με δύο νέα φυλλάδια στα αγγλικά, αλβανικά, ρώσικα, ρουμάνικα, βουλγάρικα, αραβικά, ουρντού και φαρσί, ο πρωτοβάθμιος φορέας επιχειρεί να διευρύνει το φάσμα των ωφελούμενων που λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες:

– Κοινωνική επανένταξη και ενσωμάτωση των εργαζόμενων στο σεξ
– Προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας
– Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
– Μείωση της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
– Ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων στο σεξ
– Συνηγορία δικαιωμάτων
– Νομική υποστήριξη και συμβουλευτική
– Έρευνα και τεκμηρίωση
– Δικτύωση και συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών

Στο ίδιο πλαίσιο, στο κέντρο της Αθήνας έχουν τοποθετηθεί μικρές αφίσες με το σύνθημα «Να προσέχουμε ο ένας τον άλλο» και «Να προσέχουμε η μία την άλλη».

Σε μία μικρή φράση συμπυκνώνεται όλη η φιλοσοφία της λειτουργίας του «Red Umbrella Athens» και του μηνύματος που επιχειρεί να επικοινωνήσει στην κοινότητα των εργαζόμενων στο σεξ και ευρύτερα στην κοινωνία, ότι η βάση της ενδυνάμωσης και της προόδου κάθε ανθρώπου είναι η κοινωνική αλληλεγγύη.