Στην κατηγορία 1 από την κατηγορία 2 ανέβηκε η Κύπρος στη σχετική έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που αφορά την εμπορία προσώπων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου ότι «η Κύπρος πληροί τα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων».

Ανακοίνωση του Ινστιτούτου σημειώνει ότι «το γεγονός ότι η Κύπρος ανήκει στην κατηγορία 1 σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Αντίθετα η πίεση στο να παραμείνει η χώρα στην κατηγορία 1 είναι μεγαλύτερη».

Το Ινστιτούτο συγχαίρει την κυβέρνηση για τα θετικά μέτρα που λαμβάνει ως προς την καταπολέμηση του φαινομένου. «Όντως, μέσα από τα χρόνια οι διάφοροι λειτουργοί, αστυνομικοί και άλλοι σε συνεργασία με επαγγελματίες από την κοινωνία των πολιτών, που εργάζονται ως προς την εξάλειψη του φαινομένου, έχουν αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη και μέσα από την επαγγελματικότητά τους, έχουν καταφέρει να αλλάξουν τα δεδομένα για τη χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.