Παροχή ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το Κέντρο Κοινότητας Αμαρουσίου

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Από εδώ ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής.

Το Κέντρο Κοινότητας Αμαρουσίου στελεχώνεται από 2 ψυχολόγους και 5 κοινωνικούς λειτουργούς, που παρέχουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Μπορούν να διεξαχθούν συμβουλευτικές ή θεραπευτικές συνεδρίες σε άτομα, κατόπιν ραντεβού, μετά την αξιολόγηση από το έμπειρο και καταρτισμένο επιστημονικό  προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας.  

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμαρουσίου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους. Στόχος του είναι η διαρκής υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού, που βρίσκονται υπό καθεστώς δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. 
Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά στα 213 2031 912-913. Το Κέντρο Κοινότητας του Δ. Αμαρουσίου βρίσκεται επί της οδού Παλαιολόγου 9 (2ος όροφος, 15124), στο δημοτικό κτήριο του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δ.Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ).