*της Εύας Κοντοσταθάκου 

Με αφορμή την επικείμενη γιορτή του Πάσχα θα πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε ότι για τους ευάλωτους οικονομικά και κοινωνικά συμπολίτες μας ο εορτασμός του Πάσχα «φαντάζει μακρινό και άπιαστο όνειρο».

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συμπολιτών μας βιώνει τα άμεσα αποτελέσματα του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα  οι συμπολίτες μας να ταλανίζονται σε έναν καθημερινό επισφαλές αγώνα επιβίωσης που επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία τους,  τους περιθωριοποιεί και τους  αποτρέπει από την επανένταξη τους στην πρότερη  κοινωνικοπολιτική τους ζωή και ενασχόληση.

Η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός των συνανθρώπων μας  και γενικότερες κινηματικές δράσεις συλλογικής ενδυνάμωσης αναδύθηκαν και έδρασαν με αποτελεσματικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα καλύπτοντας το έλλειμμα της κρατικής κοινωνικής πολιτικής και υποκαθιστώντας το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος.

Οι διαστάσεις του φαινομένου της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας επιτάσσουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη θέσπιση ριζικών μέτρων από την πολιτεία.

Κύριος στόχος των μέτρων αυτών θα πρέπει να αποτελέσει η προστασία του πληθυσμού από καταστάσεις που επιφέρουν απώλεια ή μείωση των πηγών συντήρησης, η προληπτική ή επανορθωτική προστασία της υγείας, η εξασφάλιση απασχόλησης και η διατήρηση της ικανότητας για εργασία, η εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και η διασφάλιση της δυνατότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει ενεργητικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή). Η κοινωνική ασφάλεια θα εξασφαλιστεί με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναδιανομή του εισοδήματος και την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η αλληλέγγυα και εθελοντική προσφορά η οποία είναι διαρκής και αδιάλειπτη δεν δύναται να αντικαταστήσει τις στοχευόμενες δράσεις της πολιτείας.

Η πολιτεία οφείλει και πρέπει να ενσκήψει και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, ώστε οι ευάλωτα οικονομικά και κοινωνικά συμπολίτες μας να καταφέρουν να ορθοποδήσουν οικονομικά και να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.

Ο σκοπός αυτός δύναται να επιτευχθεί με συνεχή και επιστημονική  αντιμετώπιση  έτσι ώστε να μην απαιτούνται  προσχηματικές και ευκαιριακές λύσεις.

Η γενναιοδωρία και η αλληλοβοήθεια θα πρέπει να εκδηλώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο στις γιορτές.

*Η Έυα Κοντοσταθάκου είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων