της Αγγελικής Κοσμοπούλου*

Σήμερα είναι η «Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Πλαστικής Σακούλας», μια μέρα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Στην Ελλάδα, δεκαοκτώ μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου για τη μείωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους, μειώνεται μεν η χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας, αλλά οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και πολλά καταστήματα προωθούν σακούλες με «περισσότερο πλαστικό», χωρίς την ίδια ώρα να υπάρχει ανταποδοτικότητα.

Έτσι καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο πλαστικό, καθώς η αλλαγή στη συνήθειά μας συνίσταται στην αλλαγή του πάχους της σακούλας, όχι στην πραγματική μείωση του αριθμού της. Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα του #Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, μιας πρωτοβουλίας του #Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Η επιτυχημένη εφαρμογή του μέτρου περιορισμού χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας είναι προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης.

Χρειαζόμαστε την ορθή και αληθή ενημέρωση του κοινού, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, ερευνητικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.) σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης και εφαρμογής νομοθεσίας και πολιτικών.

#aclcf #single_use_plastic_free #diktyosynergasiasgiatithalassa

*Η Αγγελική Κοσμοπούλου είναι Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη