Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ξεκινήσει μια ακαδημαϊκή έρευνα δύο ετών για το πώς επωφελήθηκε ή πώς νομιμοποίησε το δουλεμπόριο στον Ατλαντικό και άλλες μορφές καταναγκαστικής εργασίας την περίοδο της αποικιοκρατίας.

Η έρευνα θα εξετάσει τα πιθανά οικονομικά ωφέλη που απέσπασε το Κέιμπριτζ από το δουλεμπόριο και επίσης το αν οι υποτροφίες  ενίσχυσαν την ρατσιστική ιδεολογία στο διάστημα μεταξύ του 18ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν κατά πολύ αλλά περίπου 10 εκατομμύρια με 28 εκατομμύρια Αφρικανοί θεωρείται ότι μεταφέρθηκαν με πλοία μέσω του Ατλαντικού την περίοδο από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα. Πολλοί από αυτούς πέθαναν καθ΄οδόν. Όσοι επέζησαν υποχρεώθηκαν σε δουλεία σε φυτείες ζαχαροκάλαμου, καπνού και βαμβακιού. Η Βρετανία κατήργησε το διατλαντικό δουλεμπόριο το 1807 παρότι η πλήρης κατάργηση της δουλείας ήρθε έπειτα από μια γενιά.

Ο Μάρτιν Μίλετ, ο πρόεδρος της οκταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που επιβλέπει την έρευνα του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές πού θα καταλήξει η έρευνα, αλλά πρόσθεσε ότι είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι το Κέιμπριτζ επωφελήθηκε από το δουλεμπόριο. “Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι, όπως πολλά μεγάλα βρετανικά ιδρύματα την περίοδο της αποικιοκρατίας, το Κέιμπριτζ θα επωφελήθηκε άμεσα ή έμμεσα και θα συνέβαλε στις πρακτικές εκείνης της περιόδου”, τόνισε ο Μίλετ, που είναι καθηγητής Αρχαιολογίας.
Η έρευνα θα διεξαχθεί από δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές με έδρα το Κέντρο Αφρικανικών Σπουδών και θα εξετάσει κληροδοτήματα, δωρεές και ιστορικές διασυνδέσεις με το δουλεμπόριο. Δεν είναι σαφές ποιές ενέργειες θα ακολουθήσει το πανεπιστήμιο σε περίπτωση που θα καταλήξει ότι επωφελήθηκε από την δουλεία ή ότι την νομιμοποίησε.