Περισσότερα από 100 παιδιά απελευθερώθηκαν από δύο ένοπλες ομάδες στο Νότιο Σουδάν την Τρίτη, φέρνοντας το συνολικό αριθμό που απελευθερώθηκαν το 2018 σε πάνω από 900.

“Η πρόοδος που σημειώθηκε φέτος μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι μια ημέρα όλα τα 19.000 παιδιά που εξακολουθούν να υπηρετούν στις ένοπλες ομάδες και τις ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους”, δήλωσε ο Mahimbo Mdoe, εκπρόσωπος της UNICEF στο Νότιο Σουδάν. “Μέχρις ότου επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εργασίες για τον τερματισμό της χρήσης και της στρατολόγησης παιδιών πρέπει να συνεχιστούν”.

Κατά τη διάρκεια αποστρατικολόγησης τα παιδιά αφοπλίζονται και τους παρέχονται  πολιτικά ρούχα. Μετά πραγματοποιούνται ιατρικές εξετάσεις και τα παιδιά θα λάβουν συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος επανένταξης που εφαρμόζει η UNICEF και οι εταίροι της.

Όταν τα παιδιά επιστρέψουν στα σπίτια τους, οι οικογένειές τους θα λάβουν βοήθεια τροφής ύψους τριών μηνών από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα για να υποστηρίξουν την αρχική επανένταξή τους. Τα παιδιά θα λάβουν επίσης επαγγελματική κατάρτιση με στόχο τη βελτίωση του εισοδήματος των νοικοκυριών και την επισιτιστική ασφάλεια. Η αδυναμία υποστήριξης οικονομικά μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για τη συσχέτιση των παιδιών με τις ένοπλες ομάδες. Εκτός από υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μέσα διαβίωσης, η UNICEF και οι εταίροι θα εξασφαλίσουν ότι τα απελευθερωμένα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα σχολεία και επιταχυνόμενα κέντρα εκμάθησης.

Η πλειοψηφία των 128 παιδιών που απελευθερώθηκαν (90 αγόρια, 38 κορίτσια) απελευθερώθηκαν από τις τάξεις του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος του Νότου του Σουδάν (SSNLM), το οποίο το 2016 υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με την κυβέρνηση ενώ ένας μικρός αριθμός απελευθερώθηκε από το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (SPLA-IO).

Η UNICEF στο Νότιο Σουδάν χρηματοδοτεί με 45 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την υποστήριξη απελευθέρωσης, αποστράτευσης και επανένταξης 19.000 παιδιών κατά τα επόμενα τρία χρόνια.