Στη Ρώμη 4-8 Ιουλίου διεξήχθη το ευρωπαϊκό junior camp ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων με 70 παιδιά από 10 χώρες! Για πρώτη φορά, ανάμεσα στους μικρούς ποδοσφαιριστές και o Καραμπέτ Τουρακιάν από την Ελλάδα

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

Φωτογραφία του χρήστη EAFF.

photos Maciej Gillert European Amputee Football Federation