Το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Γήρατος (CNAV) στη Γαλλία θα θέσει σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2018 μια ευρωπαϊκή ιστοσελίδα, τη www.toitplusmoi.eu, με στόχο να φέρει πιο κοντά συνταξιούχους που διαθέτουν ένα ελεύθερο δωμάτιο στο σπίτι τους και ξένους φοιτητές που αναζητούν κατοικία κατά τη χρονιά που φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

Αποτέλεσμα εικόνας για Plateforme européenne de cohabitation intergénérationnelle

Πρόκειται για ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταξύ των γενεών. Για συγκατοίκηση και όχι για συστέγαση καθώς το πρόγραμμα “Στέγη + Εγώ” δεν προβλέπει καμιά οικονομική δέσμευση ή υποχρεωτική παρουσία, μόνο μια συμμετοχή στα τρέχοντα έξοδα (ηλεκτρικό, νερό, κ.ά.) εντός του ορίου των 150 ευρώ μηνιαίως, υπογραμμίζει το CNAV που αναζητεί εταίρους στην Ευρώπη.