της Ευγενίας Θάνου*

Οι Γιατροί του Κόσμου, σε μία πορεία 29 ετών πλέον, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στέγασης, μέσω του συνόλου των δράσεών τους.

Παράλληλα, σε δύσκολες και κρίσιμες περιόδους, ανέλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος όλων για την υγεία, τη στέγαση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την εργασία. Έχοντας καταφέρει να αναγνωρίζονται τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στην διεθνή κοινότητα ως ένας σημαντικός οργανισμός κοινωνικής αρωγής, οι Γιατροί του Κόσμου, υλοποιούν δράσεις με στόχο την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, όπως οι άποροι, οι ανασφάλιστοι, οι άστεγοι, οι ηλικιωμένοι, οι μητέρες και τα παιδιά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Το 2018 ήταν για εμάς μία ακόμα επίπονη χρονιά, με αρκετές δυσκολίες τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και για τις ομάδες των προσφύγων και των μεταναστών.

Οι Γιατροί του Κόσμου κλήθηκαν να λάβουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση παρεμβάσεων ιατρικής φροντίδας, καθώς και έκτακτων παρεμβάσεων ανακούφισης πληθυσμών, όπως στην περίπτωση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν οι συμπολίτες μας και καλούμαστε από καρδιάς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας όπου μας έχουν ανάγκη. Η χώρα μας δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και μέσα από τα προγράμματά μας συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην κοινωνική ενσωμάτωση, στο δικαίωμα στην υγεία όλων και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με διαφάνεια και λογοδοσία.

Ως Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου βασική μου αποστολή είναι η εφαρμογή ενός στρατηγικού πλάνου για τον οργανισμό, με κεντρικό στόχο πάντα τον άνθρωπο. Σκοπός μας παραμένει η συνεχής μεγιστοποίηση της αξίας του έργου των Γιατρών του Κόσμου προς τους ωφελούμενους και την ευρύτερη κοινωνία.

Κρίσιμο σταθμό στην μέχρι τώρα πορεία μας έχει αποτελέσει η ουσιαστική συνεργασία μας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και με πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό την πραγματοποίηση αποτελεσματικών συνεργιών και δράσεων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από τα ανοικτά μας πολυϊατρεία , τις κινητές ιατρικές μονάδες και τις δομές φιλοξενίας μας καθώς και μέσα από τους επαγγελματίες υγείας, τους εργαζομένους και τους εθελοντές που συνδράμουν στο έργο μας, στεκόμαστε ως υπερασπιστές των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυναμώνουμε τη φωνή μας ώστε να μεταφέρουμε τις ανάγκες των συνανθρώπων μας και να τους βοηθήσουμε να ακουστούν.

Τη χρονιά που πέρασε σε πανελλαδικό επίπεδο, καταφέραμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους στο σύνολο των προγραμμάτων μας. Στα τόσα χρόνια συνεχούς δράσης, νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί και έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο μας όλοι μαζί.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας και συμμετείχαν στις αποστολές των Γιατρών του Κόσμου.

Κυρίως, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς μας, όπου χωρίς τη συνδρομή και την υποστήριξή τους δεν θα τα είχαμε καταφέρει τόσο αποτελεσματικά. Μένουμε πάντα στο πλευρό των συνανθρώπων μας, υψώνοντας το ανάστημά μας, για όλους όσους μας χρειάζονται.

Σας ευχαριστούμε όλους! …όπου υπάρχουν άνθρωποι.

*Η Ευγενία Θάνου είναι Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου

**Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε στην ετήσια αναφορά δράσης των Γιατρών του Κόσμου για το 2018

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ) είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Στο πεδίο, οι ΓτΚ, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, διοργανώνουν αποστολές με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη.

Οι ΓτΚ Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μοναδική ελληνική οργάνωση. Συγχρόνως παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου που αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Η βασική αρχή που διέπει τις δράσεις των ΓτΚ είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από την εθνοτική του προέλευση, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ως εκ τούτου, οι ΓτΚ καθοδηγούνται από τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Ωστόσο, αυτή η ουδετερότητα δεν εμποδίζει του ς ΓτΚ από το να μιλήσουν ανοιχτά και να καταγγείλουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων που διαπιστώνουν. Οι ΓτΚ καταπολεμούν την αδικία σε όλες τις μορφές της. Σταθεροί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ΓτΚ αντιτίθενται αποφασιστικά στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των μεταναστών χωρίς χαρτιά και των προσφύγων, των ανασφάλιστων, των αστέγων και άλλων ευπαθών ατόμων που έχουν μικρή ή καμία πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι ΓτΚ στηρίζονται στην αφοσίωση των εθελοντών και στην οικονομική υποστήριξη των δωρητών τους. Οι πόσοι τους που προέρχονται κυρίως από δωρεές ιδιωτών διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Συμπληρώνοντας 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.