Αδιαφάνεια και επιφανειακή αξιολόγηση για αρκετές ΜΚΟ

Σε καθεστώς αδιαφάνειας και ελλιπούς αξιολόγησης λειτουργούν αρκετές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με έρευνα του ΣΚΑΪ.

Οι ΜΚΟ, σε σύμπραξη με δήμους, έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ (2014-2020), ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία προβλέπεται η χρηματοδότηση, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, για τρία χρόνια κοινωνικών παντοπωλείων, κοινωνικών φαρμακείων και συσσιτίων.

Παρότι, βάσει του κανονισμού λειτουργίας του υπουργείου Εργασίας για τις κοινωνικές δομές, οι ΜΚΟ είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν πλήρη φάκελο και οικονομικό απολογισμό στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, σε αρκετές περιπτώσεις δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό ενώ δεν τηρούν τους όρους και τα κριτήρια που προβλέπονται στις προκηρύξεις των Περιφερειών.

Μάλιστα, ΜΚΟ που συμμετέχουν στο τρέχον ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κατά το παρελθόν και σε 4 τουλάχιστον περιπτώσεις που διαχειρίστηκαν κοινωνικές δομές, εκδιώχθηκαν από τις δημοτικές αρχές υπό το βάρος καταγγελιών για κακοδιαχείριση κονδυλίων, παραποίηση οικονομικών στοιχείων και χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αδιαφάνεια εντοπίζεται και στις προσλήψεις που κάνουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη στελέχωση των κοινωνικών δομών, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες γίνονται φωτογραφικές προσλήψεις δίχως να τηρούνται τα κριτήρια του ΑΣΕΠ που προβλέπονται στις προκηρύξεις.