Ο Κουασιμόδος κοιτά την Παναγία των Παρισίων να φλέγεται

Ο Κουασιμόδος κλαίει πάνω από την κόκκινη Παναγία των Παρισίων σχηματίζοντας μια μπλε λίμνη

Ο Κουασιμόδος αγκαλιά με ένα ξύλο που καίγεται

Ο Κουασιμόδος κοιτά τη φωτιά

Η Γαλλία ως γυναίκα αγκαλιάζει την Παναγία των Παρισίων και δακρύζει

Ο Κουασιμόδος δακρύζει έχοντας αγκαλιά την Παναγία των Παρισίων

Ο Κουασιμόδος κλαίει έχοντας αγκαλιά την Παναγία των Παρισίων