Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

poland-abortion-protest-getty