Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

poland-abortion-protest-getty