Τα ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων & μεταναστών χρήζουν προστασίας

Φωτογραφία: © UNICEF/UN03123/Gilbertson VII Photo

ΓΕΝΕΥΗ, 6 Μαΐου, 2016 – Η UNICEF απηύθυνε σήμερα έκκληση για τη λήψη επειγόντων μέτρων για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη – τα οποία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης και ο συνολικός αριθμός τους ανήλθε στο ρεκόρ των περισσότερων από 95.000 σε σχέση με πέρυσι.

Η Ιντερπόλ εκτιμά πως το ένα στα εννέα ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων και μεταναστών δεν είναι καταγρεγραμμένο, ή αγνοείται, αλλά οι αριθμοί πιστεύεται ότι είναι πολύ υψηλότεροι. Στη Σλοβενία, για παράδειγμα, πάνω από το 80% των ασυνόδευτων παιδιών αγνοείται από τα κέντρα υποδοχής, ενώ στη Σουηδία έως 10 παιδιά αναφέρονται ως αγνοούμενα κάθε εβδομάδα. Νωρίτερα αυτό το έτος, 4.700 ασυνόδευτα παιδιά έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενα στη Γερμανία.

«Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι σε κίνδυνο. Πολλά απλά τρέχουν μακριά από τα κέντρα υποδοχής για να ενταχθούν στις ευρύτερες οικογένειές τους, είτε επειδή δεν επιθυμούν να περιμένουν, είτε επειδή δεν είχαν μια πλήρη ακρόαση για να καθοριστούν καλύτερα τα συμφέροντά τους, ή επειδή δεν τους εξηγήθηκαν τα δικαιώματά τους», δηλώνει η Marie Pierre Poirier, Ειδική Συντονιστής της UNICEF για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη.

Η έκκληση αυτή έρχεται καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και πιο βιώσιμου συστήματος για την αντιμετώπιση των μεταναστών και των προσφύγων. Η UNICEF τόνισε ότι κάθε απόφαση που επηρεάζει τα παιδιά θα πρέπει να βασίζεται στο βέλτιστο συμφέρον τους και ζήτησε η αρχή αυτή να ενισχυθεί με τον κανονισμό του Δουβλίνου, κάτι που επί του παρόντος βρίσκεται υπό συζήτηση.

Η UNICEF τόνισε επίσης τη σημασία της επιτάχυνσης των αποφάσεων που αφορούν σ’ ένα παιδί, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά σήμερα έχουν φτάσει να περιμένουν έως και 11 μήνες για την καταγραφή και μεταφορά τους σε μια χώρα που έχει συμφωνήσει να τα αποδεχθεί. Η UNICEF καλεί για τη συντόμευση της περιόδου αναμονής με όχι περισσότερο από 90 ημέρες και ζητά επίσης τον άμεσο διορισμό επιτρόπου, αλλά και την επιτάχυνση της επανένωσης των οικογενειών. Αυτό είναι το κλειδί για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και για να τα αποτρέψει από το να καταλήγουν αγνοούμενα.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 96.500 ασυνόδευτα παιδιά έχουν αιτηθεί άσυλο στην Ευρώπη το 2015 – περίπου το 20% του συνολικού αριθμού των παιδιών που ζήτησαν άσυλο.

Η πλειοψηφία ήταν έφηβοι από το Αφγανιστάν, ενώ οι Σύριοι ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα. Ένας σημαντικός αριθμός ήταν κάτω των 14 ετών και ταξίδευαν μόνα τους, χωρίς την προστασία των ενήλικων μελών της οικογένειας τους, ή άλλων κηδεμόνων.

Σε ορισμένες χώρες, τα ασυνόδευτα παιδιά αποτέλεσαν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των παιδιών που έφτασαν στην Ευρώπη το 2015. Στη Σουηδία, οι ασυνόδευτοι έφηβοι αντιπροσώπευαν το 50% όλων των παιδιών προσφύγων, ενώ στην Ιταλία 12.300 ασυνόδευτα παιδιά έφτασαν στη χώρα και επιπλέον 4.000 ήταν μαζί με τις οικογένειές τους.