Η Βουλή των Λόρδων υποστήριξε την υποχρεωτική εισαγωγή της συμπεριληπτικότητας LGBTQ ζητημάτων και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα αγγλικά σχολεία.

Ως μέρος των νέων κατευθυντήριων γραμμών για το πρόγραμμα σπουδών, που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τα σχολεία θα ακολουθούν ειδικά μαθήματα σχετικά για τις σχέσεις, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τους κινδύνους του sexting και την ψυχική υγεία.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών – το οποίο θα περιλαμβάνει μαθήματα σχέσεων το δημοτικό σχολείο, μαθήματα σχέσεων και σεξουαλικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθήματα υγείας για όλες τις ηλικίες – θα εισαχθεί στην Αγγλία από το 2020.

Τον περασμένο μήνα, το σχέδιο ψηφίστηκε μέσω της Βουλής των Κοινοτήτων με ψήφους 538 υπέρ και 21 κατά και τώρα το ανώτατο όργανο έδωσε την έγκρισή του για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Παιδείας, Λόρδος Agnew του Oulton, δήλωσε:

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη διδάσκουμε τα παιδιά για την ποικιλόμορφη κοινωνία, στην οποία ζούμε και για τους διαφορετικούς τύπους συντροφικών σχέσεων, με τρόπο που να σέβεται όλα τα άτομα. Τα σχολεία πρέπει να διασφαλίσουν, ότι οι ανάγκες όλων των μαθητών ικανοποιούνται κατάλληλα και όλες/οι οι μαθήτριες/τές κατανοούν τη σημασία της ισότητας και του σεβασμού, ιδίως του σεβασμού των διαφορών.

Η νέα οδηγία είναι ξεκάθαρη για τη διδασκαλία σχετικά με τις σχέσεις των ΛΟΑΤΙ ατόμων, που αναμένεται να διδάσκονται στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενθαρρύνεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των διευθυντών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σχολείων τους» .