Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας

385 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως ζουν μέσα σε απόλυτη φτώχεια. Τα παιδιά αυτά έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ζήσουν και ως ενήλικες μέσα στη φτώχεια, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της UNICEF και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να σημειωθεί πως πλήττονται δυσανάλογα, καθώς αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού που μελετήθηκε στην έρευνα, αλλά παράλληλα και το ήμισυ εκείνων πουν ζουν υπό καθεστώς φτώχειας. Τα μικρότερα παιδιά αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο – με περισσότερο από το ένα πέμπτο των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε στον αναπτυσσόμενο κόσμο να ζουν σε εξαιρετικά φτωχά νοικοκυριά.


Οι κυβερνήσεις των χωρών θα πρέπει μεταξύ άλλων:
• Να μετρούν τακτικά τα ποσοστά παιδικής φτώχειας σε εθνικό και υπό-εθνικό επίπεδο και να έχουν ως επίκεντρο τα παιδιά στα εθνικά σχέδια μείωσης της φτώχειας στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030.
• Να θέσουν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία, το καθαρό νερό, την αποχέτευση και τις υποδομές που ωφελούν τα φτωχότερα παιδιά, καθώς και εκείνες που βοηθούν στην αποτροπή της επιστροφής των ανθρώπων στη φτώχεια μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η ξηρασία, η ασθένεια ή, η οικονομική αστάθεια.