Ένα στα τέσσερα παιδιά Ρομά υποσιτίζεται και το προσδόκιμο ζωής των Ρομά είναι κατά 10 χρόνια μικρότερο από εκείνο του υπόλοιπου πληθυσμού στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Το ένα τέταρτο των παιδιών Ρομά ή Ταξιδιωτών (Travellers) ζει σε ένα νοικοκυριό που δεν έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως υγιεινά τρόφιμα ή θέρμανση ή αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πληρωμή του ενοικίου. Πολλά υποφέρουν από πείνα», ανέφερε στην έκθεσή της η FRA, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που εδρεύει στη Βιέννη.

«Επιπλέον, το προσδόκιμο ζωής των Ρομά είναι μικρότερο κατά δέκα χρόνια από εκείνο του υπόλοιπου πληθυσμού». Η έκθεση αυτή ρίχνει φως «στις σοκαριστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί Ρομά και Ταξιδιώτες στην Ευρώπη σήμερα», είπε ο διευθυντής της FRA, Μάικλ Ο’Φλάχερτι. Η έρευνα αυτή έγινε με βάση συνεντεύξεις που δόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 από περισσότερους από 4.500 Ρομά στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Βρετανία. Τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζονται εχθρικά. Ένας στους τρεις γονείς είπε ότι τα παιδιά του υπέστηκαν λεκτική παρενόχληση στο σχολείο λόγω της καταγωγής τους.

Άλλες έρευνες της FRA δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι πολίτες (45%) δεν επιθυμούν να έχουν για γείτονες Ρομά ή Ταξιδιώτες.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στη Γαλλία (52%). Για να βελτιωθεί η κατάσταση, η FRA κάλεσε τις χώρες μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων «να επιτρέψουν στους Ταξιδιώτες να ακολουθήσουν τον δικό τους τρόπο ζωής, παρέχοντάς τους επαρκείς χώρους προσωρινής διαμονής με αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης».

Η έρευνα για τους Ρομά και τους Ταξιδιώτες (Travellers), παρέχει, για πρώτη φορά, συγκρίσιμα στοιχεία για τις εμπειρίες των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επισημαίνει ότι υφίστανται εκτεταμένες ανισότητες που διαιωνίζουν τον κύκλο της φτώχειας και του αποκλεισμού:

Συνθήκες διαβίωσης: Πάνω από το 90 % των Ταξιδιωτών (Travellers) στο Βέλγιο, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι χώροι διαβίωσης. Ένα στα τέσσερα παιδιά Ρομά και Ταξιδιωτών (Travellers) που συμμετείχαν στην έρευνα ζουν σε νοικοκυριό που αδυνατεί να πληρώσει τα βασικά είδη, όπως υγιεινά τρόφιμα ή θέρμανση, ή δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο. Πολλοί υποφέρουν από πείνα. Και το προσδόκιμο ζωής τους είναι κατά 10 έτη χαμηλότερο από το προσδόκιμο ζωής του γενικού πληθυσμού.

Εργασία: Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ο αριθμός των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) που έχουν αμειβόμενη εργασία είναι μικρός. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 15 % στην Ιρλανδία έως 50 % στο Βέλγιο. Για τις γυναίκες και τους νέους, η κατάσταση της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Σχολική εκπαίδευση: Σχεδόν το ένα τρίτο των γονέων δήλωσε ότι τα παιδιά τους έχουν υποστεί λεκτική παρενόχληση στο σχολείο επειδή είναι Ρομά ή Ταξιδιώτες (Travellers). Τα δύο τρίτα των νεαρών Ρομά και Ταξιδιωτών (Travellers) έχουν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ΕΕ θα δημοσιεύσει σύντομα το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά.

Για να σημειωθεί πρόοδος, ο FRA καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τις κοινότητες των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) ώστε να θεσπιστούν πολιτικές και να καθοριστούν σαφείς στόχοι, προκειμένου:

Να βελτιωθεί η ποιότητας ζωής: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους Ταξιδιώτες (Travellers) να συνεχίζουν τον τρόπο ζωής τους, παρέχοντας επαρκείς χώρους προσωρινής διαμονής με αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναγκαστικές εξώσεις, ιδίως επειδή πλήττονται τα παιδιά, και να προσφέρουν εναλλακτική στέγαση σε όσους έχουν υποστεί έξωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προσφέρουν κοινωνική προστασία για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, τη μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη της πείνας, ιδίως των παιδιών Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers).

Να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες και οι νέοι να βρουν εργασία, για παράδειγμα, χάρη στην εργασιακή εμπειρία, τα προγράμματα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και την καλύτερη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές προοπτικές: Τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν την εκπαίδευση στις ανάγκες των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) παρέχοντας, για παράδειγμα, ειδικό βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, κατ’ οίκον και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κίνητρα για φοίτηση σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Τα προγράμματα σπουδών και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει επίσης να βασίζονται στην κατάρριψη των αρνητικών στερεοτύπων για τους Ρομά στα σχολεία.

Η έρευνα περιλάμβανε προσωπικές συνεντεύξεις με πάνω από 4 500 Ρομά ή Ταξιδιώτες (Travellers) που πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019. Συμπληρώνει την προηγούμενη έρευνα του FRA που πραγματοποιήθηκε σε εννέα άλλες χώρες της ΕΕ.