Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Έλλειψη ‘επάρκειας αίματος’ στη χώρα μας

Με ….sms προσπαθεί να αυξήσει τις μονάδες αίματος στη χώρα μας το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Τις προηγούμενες ημέρες οι εθελοντές αιμοδότες έλαβαν μήνυμα στο κινητό τους προκειμένου να προσέλθουν για αιμοδοσία.« Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, δεδομένης της μειωμένης προσφοράς αίματος, σας καλεί να προσφέρετε αίμα στην πλησιέστερη σε εσάς υπηρεσία αιμοδοσίας. Ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, η έλλειψη «επάρκειας αίματος» στη χώρα μας που συχνά αναφέρεται, «αποτελεί ένα πρόβλημα που η ρίζα του βρίσκεται κυρίως στην κατακερματισμένη δομή του συστήματος αιμοδοσίας και την έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, ένα πρόβλημα που τον τελευταίο χρόνο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά».

Η χώρα μας με 10,5 εκ. πληθυσμού συλλέγει ετησίως 550.000 μονάδες αίματος ενώ εισάγει 25.000 από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Από αυτές 320.000 προέρχονται από Εθελοντές Αιμοδότες και το λοιπό από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών. Αντίστοιχα, η Ελβετία με 8,5 εκ. πληθυσμού συλλέγει ετησίως 320.000 μονάδες αίματος.

«Είναι λοιπόν άδικο για τους Εθελοντές Αιμοδότες, αλλά και για τις αιμοδοσίες της χώρας μας να λέγεται ότι οι Έλληνες δε δίνουν αίμα, όπως είναι και εντυπωσιακό γιατί μία σημαντική συλλογή αίματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών μας, σε αντίθεση με όλους τους αλγόριθμους των διεθνών οργανισμών», σημειώνει.

Τα άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος που λαμβάνει το ΕΚΕΑ, περιλαμβάνουν:

• Έκκληση για αιμοδοσία Εθελοντών Αιμοδοτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• Αναδιανομή των αποθεμάτων αίματος από Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας χωρίς μεγάλο φόρτο μεταγγίσεων σε αυτές με μεγαλύτερο όγκο μεταγγίσεων

• Στοχευμένη  έκκληση συστηματικών Εθελοντών Αιμοδοτών μέσω του ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Εθελοντών

• Συνεργασία και κινητοποίηση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί δομικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, όπως συγκεντροποίηση συλλογής ελέγχου και επεξεργασίας του αίματος από τα Κέντρα Αίματος, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για όλη την αιμοδοσία της χώρας για την απεικόνιση σε αληθή χρόνο της προσφοράς και της κατανάλωσης αίματος και ενιαίο στρατηγικό σχέδιο προσέλκυσης και διατήρησης των Εθελοντών Αιμοδοτών.