Συνολικά 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ε.Ε., αριθμός που «μεταφράζεται» ως το 21,7% του πληθυσμού, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2021.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη, ο αριθμός των πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας κατέγραψε ελαφρά αύξηση πέρυσι σε σχέση με το 2020 (94,8 εκατομμύρια ή το 21,6% του πληθυσμού).

Ειδικότερα 95,4 εκατ. άτομα στην Ε.Ε. ζούσαν την περυσινή χρονιά σε νοικοκυριά τα οποία αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (κίνδυνος φτώχειας, σοβαρός υλικός και κοινωνική στέρηση ή/και διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας). Από αυτά, περίπου 5,9 εκατομμύρια (1,3% του συνολικού πληθυσμού) ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν και τους τρεις κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, 73,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ε.Ε. αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας, ενώ 27 εκατομμύρια ήταν αντιμέτωπα με σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις και 29,3 εκατομμύρια ζούσαν σε ένα νοικοκυριό με χαμηλή ένταση εργασίας.

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζει αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.. Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία (34%), τη Βουλγαρία (32%), την Ελλάδα και την Ισπανία (και οι δύο 28%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στην Τσεχία (11%), τη Σλοβενία (13%) και τη Φινλανδία (14%).