Έκδοση πρακτικού οδηγού πρόληψης αυτοκτονιών κρατουμένων από το υπoυργείο Δικαιοσύνης

Έναν Πρακτικό Οδηγό Πρόληψης Αυτοκτονιών, με τίτλο «Αυτοκτονία στη φυλακή: Πώς να την προλάβω;», εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής).

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για την ασφαλή διαβίωση των κρατουμένων και την υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων, στη βάση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής ως υπέρτατου αγαθού.


Ο Πρακτικός αυτός Οδηγός θα διανεμηθεί σε όλο το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, που έρχεται σε άμεση επαφή με τους κρατουμένους (κυρίως φύλακες και εξωτερικούς φρουρούς), και αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη των αυτοκτονιών και εν γένει αυτοκαταστροφικών πράξεων των κρατουμένων. Στοχεύει στο να βοηθήσει τους υπαλλήλους στον έγκαιρο εντοπισμό, μέσα από τα γενικά χαρακτηριστικά, αλλά και ειδικές ενδείξεις, της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Καταγράφοντας τα πιθανά σημάδια που υποδηλώνουν αυτοκαταστροφικές τάσεις και επισημαίνοντας με πρακτικό τρόπο το τι πρέπει να κάνουν για να αποτρέψουν μια αυτοκτονία (ή αυτοκαταστροφική πράξη) μέσα στα καταστήματα κράτησης, δίδονται στο προσωπικό κατευθύνσεις για τον τρόπο που πρέπει να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποτρεπτικά, αλλά και τι να αποφεύγει. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, εκπαιδεύσεις του προσωπικού, όπου ο Οδηγός αυτός θα αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό.

Με την έκδοση αυτή, η χώρα μας ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συστάσεις  για τη λήψη μέτρων εντοπισμού των κρατουμένων, που είναι πιθανόν να αυτοτραυματισθούν ή να αυτοκτονήσουν (Ελάχιστοι Κανόνες για την Μεταχείριση των Κρατουμένων του ΟΗΕ / «Κανόνες του Μαντέλα»,  2015 Κανόνας 30 περ. γ΄, Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες, 2006, Κανόνας 47.2, Πρότυπα CPT, § 57 σ. 47).

Τον Οδηγό συνέταξε η Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κ. Όλγα Θεμελή, ενώ για την επεξεργασία και επιμέλειά του δούλεψαν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης (από τις φυλακές και την Κεντρική Υπηρεσία). Την εικαστική επιμέλεια και την εκτύπωση του Οδηγού σε 5.500 αντίτυπα ανέλαβε το Εθνικό Τυπογραφείο. Έτσι, αφενός δεν απαιτήθηκαν πρόσθετες δαπάνες, αφετέρου αξιοποιήθηκαν ικανά στελέχη της σωφρονιστικής διοίκησης με γνώση και εμπειρία.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ:

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_24/ET_AYTOKTONIES_497_16teliko.pdf