Έως το 2060, οι Ευρωπαίοι θα έχουν περισσότερα μωρά από ό,τι σήμερα όμως δεν θα είναι αρκετά ώστε να ξεπεράσουν τον αριθμό των ανδρών και των γυναικών που θα ζουν πολύ περισσότερο.

Οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν και αναμένεται να μειωθούν μετά το 2040. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γηραιότεροι Ευρωπαίοι που εξαρτώνται από τον ενεργό εργασιακά πληθυσμό μακροπρόθεσμα θα διπλασιαστούν.

Αυτό σημαίνει πως για κάθε πολίτη άνω των 65 ετών έχουμε σήμερα 4 πολίτες σε παραγωγική ηλικία αλλά εξαιτίας της κρίσης γήρατος η αναλογία θα πέσει στους 1 πολίτη τρίτης ηλικίας προς 2 παραγωγικής. Μετά το 2023 η προσφορά εργασίας στην Ευρώπη θα αρχίσει να μειώνεται για να συρρικνωθεί στα μόλις 9 εκατομμύρια εργαζομένους μέχρι το 2060.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει

Η εικόνα γίνεται σαφέστερη αν δούμε την περίοδο γήρανσης του πληθυσμού τμηματικά σε τρεις φάσεις:

– Μεταξύ 2007 και 2011 ο πληθυσμός σε παραγωγική ηλικία αυξήθηκε αλλά η απασχόληση επιβραδύνθηκε. – Μεταξύ 2012 και 2022 ο η απασχόληση των νέων θα βελτιωθεί αλλά σε αντίστιξη οι baby boomers βγαίνουν στη σύνταξη. – Από το 2023 και μετά ένας πιο γηρασμένος πληθυσμός σημαίνει περισσότεροι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερη ηλικία καθώς και μείωση του εργατικού δυναμικού.

Δείτε εδώ την έκθεση του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον γηράσκοντα πληθυσμό.

Περισσότεροι ηλικιωμένοι σημαίνει μεγαλύτερο κόστος στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μακροπρόθεσμα μεγαλύτερες δαπάνες που θα θέσουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική βιωσιμότητα για 16 ευρωπαϊκές χώρες, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Αν κοιτάξουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με την ηλικία πρόκειται να αυξηθούν κατά 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2060.

Το παράδειγμα της Σλοβενίας

Η εκπομπή Real Economy του euronews ταξίδεψε στην Σλοβενία για να μάθει περισσότερα για την μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 3% τα επόμενα χρόνια. Οι πολίτες τρίτης ηλικίας θα είναι κατά 60% περισσότεροι μέχρι το 2060. Θα έχουν ανάγκη από φροντίδα, περίθαλψη, ψυχαγωγία και αυτό ισοδυναμεί με περισσότερες θέσεις εργασίας. Η Σλοβενία εξαρτάται από τις εργασιακές εισφορές ώστε η υποχρεωτική ασφάλιση να παραμείνει ανθεκτική στις αναταράξεις της αγοράς εργασίας.
Βιώσιμο ασφαλιστικό σε όλη την Ευρώπη σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε σε μεθόδους όπως ο έγκαιρος προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο, η μακροχρόνια ασφαλιστική κάλυψη και παροχές περίθαλψης. Η Σλοβενία ασχολείται ήδη με το πώς να απορροφήσει το κόστος που προκύπτει από την γήρανση του πληθυσμού. Η γήρανση του πληθυσμού θα μπορούσε να κοστίσει μέχρι και 1,4% του ΑΕΠ της ΕΕ με ορίζοντα το 2060, κάτι που για τη Σλοβενία θα ήταν 6,8%.