Το διετές Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, υιοθέτησαν τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο γ.γ. του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, τόνισε ότι «σήμερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης συμφώνησε σε συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία παιδιών προσφύγων και μεταναστών που προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τη βία και τον διωγμό. Πρέπει να σταματήσουμε το φαινόμενο παιδιά να πέφτουν θύματα βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης και trafficking».

Το Σχέδιο Δράσης προτείνει μέτρα υποστήριξης των κρατών μελών σε όλα τα στάδια του προσφυγικού και επικεντρώνεται ειδικά στα ασυνόδευτα παιδιά. Περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

  • διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και διαδικασίες φιλικές προς τα παιδιά,
  • παροχή αποτελεσματικής προστασίας,
  • ενίσχυση της ενσωμάτωσης των παιδιών που θα μείνουν στην Ευρώπη.

Τα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία αυτών των παιδιών περιλαμβάνουν: νέες κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της ηλικίας τους, εναλλακτικές λύσεις για την κράτηση, εγχειρίδιο για την προώθηση φιλικών προς τα παιδιά πληροφοριών, καθώς και κατάρτιση για διαδικασίες που είναι φιλικές προς τα παιδιά.

Αποτέλεσμα εικόνας για παιδιών προσφύγων