Δομικά προβλήματα του συστήματος αιμοσοδίας προκαλούν τις ελλείψεις

Στην κατακερματισμένη δομή του συστήματος αιμοδοσίας και την έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, αποδίδει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), την έλλειψη επάρκειας αίματος στη χώρα μας που συχνά αναφέρεται από φορείς ασθενών, εθελοντών και τα μέσα ενημέρωσης.

Απαντώντας στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία για τις σοβαρές ελλείψεις αίματος που θέτουν σε κίνδυνο την υγείας τους, το ΕΚΕΑ αποδίδει την κατάσταση «στην κατακερματισμένη δομή του συστήματος αιμοδοσίας και την έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, ένα πρόβλημα που τον τελευταίο χρόνο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά».

Διευκρινίζει πάντως ότι, η Ελλάδα με 10,5 εκατομμύρια πληθυσμού συλλέγει ετησίως 550.000 μονάδες αίματος, ενώ εισάγει 25.000 από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Από αυτές 320.000 προέρχονται από εθελοντές αιμοδότες και το λοιπό από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών.

«Είναι λοιπόν άδικο για τους εθελοντές αιμοδότες, αλλά και για τις αιμοδοσίες της χώρας μας να λέγεται ότι οι Έλληνες δε δίνουν αίμα, όπως είναι και εντυπωσιακό γιατί μία σημαντική συλλογή αίματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών μας, σε αντίθεση με όλους τους αλγόριθμους των διεθνών οργανισμών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Το ΕΚΕΑ έχει δρομολογήσει μια σειρά αλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, όπως συγκεντροποίηση συλλογής ελέγχου και επεξεργασίας του αίματος από τα Κέντρα Αίματος, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για όλη την αιμοδοσία της χώρας για την απεικόνιση σε αληθή χρόνο της προσφοράς και της κατανάλωσης αίματος και ενιαίο στρατηγικό σχέδιο προσέλκυσης και διατήρησης των Εθελοντών Αιμοδοτών, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του συστήματος.

Τέλος, απευθύνει Έκκληση για αιμοδοσία εθελοντών αιμοδοτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχωρά σε αναδιανομή των αποθεμάτων αίματος από Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας χωρίς μεγάλο φόρτο μεταγγίσεων σε αυτές με μεγαλύτερο όγκο μεταγγίσεων, κάνει στοχευμένη έκκληση συστηματικών εθελοντών αιμοδοτών μέσω του ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Εθελοντών και μεριμνά για την κινητοποίηση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.