Η επίτευξη σημαντικής μείωσης της επίπτωσης του HIV στην ομάδα των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες σε ορισμένες πόλεις του κόσμου, υποδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές για την εξάλειψη της επιδημίας, όπως υποστηρίχθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο AIDS που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ, από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου.

Οι αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας, οι κλινικοί ιατροί και οι εκπρόσωποι της κοινότητας παρουσίασαν στοιχεία από το Σίδνεϊ, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, τα οποία κατέδειξαν αξιοσημείωτη πτώση στις νέες διαγνώσεις HIV μεταξύ των ομοφυλόφιλων. Ωστόσο, κάθε πόλη εμφανίζει αδυναμίες και κενά στην προσέγγιση συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων και στην υλοποίηση αντίστοιχων στοχευμένων παρεμβάσεων που θα βελτιστοποιούσαν την αποτελεσματικότητα της μάχης για την εξάλειψη του ιού.

Τα βασικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στις παραπάνω πόλεις αφορούν στο αυξημένο ποσοστό διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, συντονισμένες και στοχευμένες εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης, βελτίωση της ροής και της ποιότητας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και κοινοτήτων στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικής, απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία και διαθεσιμότητα της προφύλαξης πριν από την έκθεση (PrEP).

Ο Andrew Grulich του Ινστιτούτου Kirby παρουσίασε στοιχεία για το Σίδνεϊ που δείχνουν ότι ο μέσος αριθμός των εξετάσεων για το HIV ανά έτος από άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες (ΑΣΑ) αυξήθηκε από 1,79 σε 3,44 μεταξύ 2011 και 2016, ενώ το ποσοστό των ΑΣΑ σε θεραπεία εντός έξι μηνών από τη διάγνωση αυξήθηκε από 60% το 2013 σε 97% το 2017.

Για το Λονδίνο, η Valerie Delpech από τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας της Αγγλίας παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν την αισθητή πτώση των νέων διαγνώσεων στους ΑΣΑ από το 2016, Οι κύριοι παράμετροι που συνέβαλαν στη μειωμένη επίπτωση του HIV σχετίζονται με τη δραστική αύξηση των εκστρατειών ενημέρωσης από την κοινότητα για την κοινότητα, τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών που διασφαλίζουν την άμεση και ανώνυμη εξέταση για τον ιό και τη συμβουλευτική που τη συνοδεύει καθώς και την έγκαιρη έναρξη θεραπείας από τη στιγμή της διάγνωσης. Στα παραπάνω εργαλεία θα πρέπει να προστεθεί και η ολοένα πιο ευρεία χρήση της PrEP μεταξύ ομοφυλοφίλων, παρά το γεγονός ότι η προφυλακτική θεραπεία δε διατίθεται από το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας.

Τα στοιχεία της Νέας Υόρκης δείχνουν αύξηση κατά 16% σε όσους είχαν εξεταστεί για HIV μεταξύ 2007 και 2016, ενώ το 77% των διαγνωσθέντων είχε επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο το 2016. Οι δείκτες της συχνότητας εξέτασης και του χρόνου που μεσολαβεί ανάμεσα στη διάγνωση και στην έναρξη θεραπείας έχουν επίσης βελτιωθεί σημαντικά.

Κοινός παρανομαστής όλων των παρουσιάσεων ήταν ο κρίσιμος ρόλος της πολιτικής ηγεσίας, του κεντρικού σχεδιασμού και του συντονισμού των υπηρεσιών. Σε αυτό το τρίπτυχο όμως, η κοινωνία των πολιτών και η εμπλοκή της ίδιας της κοινότητας αποτελούν αναπόσπαστο συνδετικό και συνεκτικό τμήμα που διασφαλίζει την επιτυχία των παρεμβάσεων.

Και στις τρεις πόλεις, ο περιορισμός του HIV ήταν πιο έντονος στις κεντρικές αστικές περιοχές όπου η εμπλοκή της κοινότητας ήταν πιο ενεργή και διευρυμένη. Στο Σίδνεϊ, η μείωση άγγιξε το 52% στο κέντρο της πόλης, σε σύγκριση με μόλις 7,3% στα προάστια. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει ότι η προσήλωση, η συμμετοχή και η συνοχή της κοινότητας μπορούν να προάγουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Η Νέα Υόρκη σημείωσε πολύ μεγαλύτερη μείωση των μεταδόσεων μεταξύ των ανθρώπων που κάνουν ενέσιμη χρήση σε σχέση με τους ΑΣΑ, αν και δεν έγινε σαφές σε ποια από τις δύο κατηγορίες οριοθετούνται οι χρήστες chemsex. Στο Σίδνεϊ, η πτώση καταγράφηκε μόνο μεταξύ των ατόμων που έχουν γεννηθεί στην Αυστραλία, ενώ οι ΑΣΑ που γεννήθηκαν στο εξωτερικό είχαν μια μικρή αλλά συνεχή αύξηση του επιπέδου των νέων διαγνώσεων.

Η Valerie Delpech επισήμανε ότι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στη θεραπεία από τη στιγμή της διάγνωσης συνετέλεσε καθοριστικά στον έλεγχο των νέων μεταδόσεων ακόμη και στην πιο ευάλωτη ομάδα των μεταναστών ΑΣΑ. Παραδέχθηκε ωστόσο τη συνεχιζόμενη αποτυχία της Αγγλίας να παράσχει ελεύθερη πρόσβαση στην PrEP, εκτός από τα ειδικά προγράμματα μελετών που παρέχουν δωρεάν την προφυλακτική θεραπεία σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.