Την προηγούμενη εβδομάδα δεκάδες άτομα με αναπηρία διαδήλωσαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο με την ελπίδα ότι οι ευρωβουλευτές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για μια νέα νομοθετική πράξη αναφορικά με την προσβασιμότητα.

Το διακύβευμα είναι η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, η οποία ήδη βρίσκεται εδώ και περίπου επτά χρόνια στα σκαριά, και που θα κάνει την ΕΕ ένα παράδειγμα στον κόσμο όσον αφορά τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ). Συχνά όμως, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες  με τους ακτιβιστές να ανησυχούν ότι η πράξη μπορεί να αποδυναμωθεί και το βιομηχανικό λόμπι να προειδοποιεί ότι η καλών προθέσεων νομοθεσία δεν εμπεριέχει κάποια ανάλυση κόστους-οφέλους, και θα μπορούσε ακόμη και να εμποδίσει τις υφιστάμενες προσπάθειες για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες .

Υπολογίζεται ότι 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ, και επιπλέον 190 εκατ ηλικιωμένοι θα επωφεληθούν από την Πράξη αυτή.

Οι απαρχές της πράξης πάνε πίσω στο 2010, όταν η ΕΕ και τα περισσότερα από τα κράτη μέλη της επικύρωσαν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση την πράξη για την προσβασιμότητα πέντε χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2015. Ενώ ο νόμος δεν προτίθεται να καλύψει κάθε υπηρεσία και προϊόν που διατίθεται στην ΕΕ, δίνει έμφαση στην πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ΑΤΜ και αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, καθώς και το τηλέφωνο , τις τραπεζικές υπηρεσίες.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα υπάρξει κόστος για τη βιομηχανία. Αλλά υποστηρίζει ότι «τα δυνητικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να είναι υψηλότερα από το δυνητικό κόστος που αφορά την προσβασιμότητα για όλους τους οικονομικούς φορείς».

Όμως ο Διεθνής Οργανισμός Δημόσιων Μεταφορών (UITP), ο οποίος εκπροσωπεί τις συγκοινωνιακές αρχές σε όλο τον κόσμο, απηύθυνε ερωτήματα κατά πόσον μια σωστή ανάλυση κόστους-οφέλους για όλους τους τομείς έχει γίνει. Ενώ ο UITP χαιρετίζει την πράξη και τους στόχους της, πιστεύει ότι ορισμένοι οικονομικοί φορείς θα ωφεληθούν περισσότερο από άλλους.