Οι λοιμώξεις δε γνωρίζουν σύνορα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την Ευρώπη που να συντονίσει μια αποτελεσματική δράση.

Για να επιτευχθούν βιώσιμοι στόχοι για την υγεία σε όλη την Ευρώπη έως το 2030, οι ενδιαφερόμενοι, η Κοινωνία των Πολιτών, οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να συνεργαστούν.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Coalition PLUS και οι συνεργαζόμενες οργανώσεις καλούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα μελλοντικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κινητοποιηθούν για τη δημιουργία μίας Ευρώπης χωρίς AIDS και χωρίς Ηπατίτιδα.

#EUR4health

Η υγειονομική κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει ανησυχητική: Το 2017, 160.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν θετικά στον ιό HIV. Από αυτούς, το 53% βρισκόταν σε προχωρημένα στάδια της νόσου, ενώ η επιδημία είναι εξαιρετικά ενεργή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όπου σημειώνεται το 80% των νέων περιστατικών της λοίμωξης.

Παράλληλα, 14 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από χρόνια λοίμωξη ηπατίτιδας C (HCV) και 112.500 πεθαίνουν κάθε χρόνο, τη στιγμή που υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία αυτών των λοιμώξεων.

Στην Κοινή Δήλωση για Μία Ευρώπη για την Υγεία, που δημοσιεύθηκε σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά και Ρουμανικά) και συνυπογράφηκε από 47 οργανώσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, καλούμε τα μελλοντικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και το σύνολο των Ευρωπαϊκών θεσμών για:

  • Την Αύξηση της αναπτυξιακής στήριξης μέσα από την ενίσχυση του Παγκόσμιου Ταμείου (Global Fund) για καταπολέμηση του HIV, της φυματίωσης και της ελονοσίας, αλλά και μέσω της καθιέρωσης κατανομής του φόρου οικονομικών συναλλαγών προς τον τομέα της υγείας
  • Την εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής που να σέβεται τους ανθρώπους και να παρέχει κατάλληλη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων υγείας
  • Την προσαρμογή μιας πολιτικής γύρω από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, ώστε να υπάρχει σεβασμός προς την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Τη διασφάλιση διαφανούς και δίκαιης τιμολόγησης φαρμάκων, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, χωρίς διακρίσεις λόγω της οικονομικής κατάστασης των ίδιων ή/και του εθνικού συστήματος υγείας του κράτους.

”Εμείς, η κοινωνία των πολιτών, οι οργανισμοί, οι ενώσεις και οι επηρεαζόμενοι πληθυσμοί, θέλουμε να δούμε μια καλά εγκαθιδρυμένη Ευρώπη για την Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες.”