Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, το GIVMED διοργάνωσε την απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος: “Τιμάμε. Υποστηρίζουμε. Ενισχύουμε. Πρόγραμμα δωρεάς φαρμάκων για γηριατρικές μονάδες της Αττικής.” που υλοποιείται τους τελευταίους 15 μήνες σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και με την υποστήριξη της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα αφορά την κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών 15 μη κερδοσκοπικών γηριατρικών μονάδων της Αττικής, που εξυπηρετούν 815 ωφελούμενους.

Το αποτέλεσμα;

5.601 κουτιά φαρμάκων, συνολικής αξίας 48.801 ευρώ δωρήθηκαν στις γηριατρικές μονάδες, καλύπτοντας το 25% των μηνιαίων αναγκών τους σε φάρμακα και εκπαιδεύοντας 28 άτομα από το προσωπικό των μονάδων στην χρήση του λογισμικού.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από τις γηριατρικές μονάδες:

  • 100% για παραλαβή φαρμάκων
  • 87% για δωρεά φαρμάκων. Από τις γηριατρικές μονάδες δωρήθηκαν 1.513 κουτιά φαρμάκων.
  • 46% για ηλεκτρονική καταγραφή και  οργάνωση του φαρμακείου που διατηρούν

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των παρευρισκομένων για τα αποτελέσματα και την πορεία του προγράμματος και εμείς ως GIVMED να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στο έργο αυτό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των γηριατρικών μονάδων, εκπρόσωποι κοινωνικών φαρμακείων και άλλων κοινωφελών φορέων που συνέβαλαν καθοριστικά στη δωρεά φαρμάκων, καθώς και φίλοι του GIVMED που υποστηρίζουν με τον τρόπο τους τη δράση και το έργο του οργανισμού.

Μάθε περισσότερα για το GIVMED και τη δράση του: http://bit.ly/givmed