Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώνουν τις οργανώσεις που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση, προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα που προκρίθηκαν, στο πλαίσιο των δυο πρώτων ανοιχτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: (α) Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων, με συνολικό ύψος διαθέσιμης επιχορήγησης € 2.904.000 και (β) Ενίσχυση της Συνηγορίας και του Εποπτικού Ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών, με συνολικό ύψος διαθέσιμης επιχορήγησης € 1.970.000.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1 «Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων» υποβλήθηκαν 165 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο ποσό € 28.609.119,60, ενώ εγκρίθηκαν συνολικά 26 έργα, 7 μεγάλα, 13 μεσαία και 6 μικρά.

Τα έργα αυτά στοχεύουν στην ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, άνεργοι, άστεγοι, κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ αλλά και μετανάστες, πρόσφυγες, και Ρομά.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2 «Ενίσχυση της Συνηγορίας και του Εποπτικού Ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών» υποβλήθηκαν 57 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο ποσό € 9.233.515,64. Εγκρίθηκαν συνολικά 16 έργα, 10 μεγάλα, 3 μεσαία και 3 μικρά έργα.
Τα έργα στοχεύουν στην προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στην εποπτεία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την διεξαγωγή δράσεων συνηγορίας (advocacy).
Ο κατάλογος των 42 έργων που έχουν επιλεγεί προς επιχορήγηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των έργων
Συνολικά, στο πλαίσιο των δυο πρώτων ανοιχτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ, ελήφθησαν 222 αιτήσεις. Κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 20 απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τα διοικητικά κριτήρια ή / και τα κριτήρια νομικής επιλεξιμότητας του προγράμματος. Οι υπόλοιπες 202 αιτήσεις προχώρησαν στο στάδιο της αξιολόγησης από ανεξάρτητους βαθμολογητές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο του προγράμματος. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης παρείχε στην Επιτροπή Επιλογής κατάλογο με τη βαθμολογία κάθε αίτησης, σε φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή Επιλογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη της τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος, εισηγήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του προγράμματος τα προς επιχορήγηση έργα. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, αφού επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του προγράμματος, έλαβε την τελική απόφαση για τα προς επιχορήγηση έργα.
Ο κος Σωτήρης Λαγανόπουλος, Διευθυντής του Προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, δηλώνει σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, τόσο από την ανταπόκριση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις δυο πρώτες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, όσο και με την έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των έργων. Με τα έργα που επελέγησαν, αποκτούμε τους πρώτους 42 συνεργάτες μας σε όλη τη χώρα, με τους οποίους από κοινού θα εργαστούμε για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές αλλά και την ενίσχυση της συνηγορίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνησης. Επιπλέον, όλες οι οργανώσεις που θα χρηματοδοτηθούν, παράλληλα με την υλοποίηση των έργων, πρόκειται να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα capacity building, καθώς το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να αφήσει ένα διαρκές και βιώσιμο κοινωνικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία των πολιτών».

Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow, επισημαίνει σχετικά: «Στο SolidarityNow, ως συμμέτοχοι στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Active citizens fund και εταίρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, χαιρόμαστε πολύ που μέσα στα επόμενα χρόνια θα υποστηρίξουμε 42 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να στηρίξουν με τη σειρά τους, δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας σε όλη την Ελλάδα. Σε περιοχές συχνά απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και μακριά από «εύκολες» χρηματοδοτήσεις. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι γιατί στηρίζουμε την υλοποίηση προγραμμάτων που αγκαλιάζουν τους πιο ευπαθείς από τους συμπολίτες μας: ανέργους, Ρομά, πρόσφυγες, παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες μετανάστριες, άτομα που υποφέρουν από ψυχικές νόσους. Γιατί για εμάς, η ανοιχτή και συνεκτική κοινωνία είναι ο συντομότερος δρόμος να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων -και κυρίως των πιο ευάλωτων».

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Active citizens fund
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr