Η Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες απηύθυνε στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, επιστολή με αφορμή τη συζήτηση που έλαβε χώρα στις 22/10/2018, στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου αναφορικά με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης, κ. Μπαργιώτα, σχετικά με πρόσφατη τροπολογία που κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη για τη δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης, τονίζοντας κάποια σημαντικά σημεία, τα οποία θεωρεί απαραίτητα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου μείωσης της βλάβης όπως:

– Η ανάπτυξη συνεργιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (κοινότητα των χρηστών, τοπική κοινότητα, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, αστυνομία, δικαστικές αρχές) πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της παρέμβασης.

Η δημιουργία σαφούς νομοθετικού πλαισίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση των χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Για την προστασία των ανθρώπων που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας αλλά και των εργαζόμενων, η τροπολογία θα πρέπει να ορίζει ρητά ότι οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης εξαιρούνται από τα άρθρα του νόμου 4139/2013, που αφορούν στην κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, στη διάθεση του χώρου και στα υλικά ασφαλέστερης χρήσης.

Η απεγκληματοποίηση της κατοχής και χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών για προσωπική χρήση, θέση που υπερασπίζεται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων. Θεωρούμε δεδομένη την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ληπτών των υπηρεσιών από τη διαβίβασή τους σε τρίτα πρόσωπα, όπως και το επανακαθορισμό του μητρώου καταγραφής (“registry”) των ληπτών υπηρεσιών, με τρόπο ώστε να μην αποτελέσει αντικίνητρο για όσους στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων στη χώρα.

-Η αποτελεσματική και ολιστική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού-στόχου, δηλαδή:

– η επαρκής γεωγραφική κάλυψη και εγγύτητα σε χώρους που γίνεται χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σε συνδυασμό με διευρυμένο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξυπηρετούμενων

– σχεδιασμός στοχευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες (ουσία χρήσης, τρόπος χρήσης, φύλο, εθνικότητα, ηλικία κλπ.) μέσω επαρκούς και επιστημονικής χαρτογράφησης της υπάρχουσας κατάστασης τόσο για την πόλη της Αθήνας, όσο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν ανάγκη το συγκεκριμένο μέτρο

– άμεση πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης και σε επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες θεραπείας της εξάρτησης, καθώς και εξασφάλιση ενός μακροπρόθεσμου και βιώσιμου πλάνου υλοποίησης

– η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών

– η διασφάλιση του δικαιώματος στο απόρρητο

– το εξειδικευμένο προσωπικό που θα σέβεται και θα προωθεί τις βασικές αρχές μείωσης της βλάβης

– η υιοθέτηση τεχνογνωσίας αναφορικά με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν χώρες του εξωτερικού και η αξιοποίηση της εμπειρίας που προέκυψε κατά τη λειτουργία του εποπτευόμενου σταθμού «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

-Η επίλυση του προβλήματος της αστεγίας

Ενημέρωση για την επαναλειτουργία του θεσμού του εθνικού συντονιστή για τα ναρκωτικά και προσδιορισμός σαφών κριτηρίων για την ανάθεση του συγκεκριμένου ρόλου μέσα από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες

– Η άμεση εκπόνηση, έγκριση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

Η Πλατφόρμα  ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες ευελπιστεί ότι τα σημεία που αναφέρονται θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης της λειτουργίας των χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι παρόλο που έχουν καταθέσει επανειλημμένα ιδέες και προτάσεις για θέματα που αφορούν την πολιτική για τα ναρκωτικά, οι παρεμβάσεις τους δεν απαντώνται εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Οι οργανώσεις της Πλατφορμας  επιθυμούν μία επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο, που θα αφορά το κατά πόσο αναγνωρίζει τη συμβολή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών ως άμεσα εμπλεκόμενο φορέα στη διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίησή της στην πράξη και ποια θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι γενικότερα η σχέση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με την πολιτεία.

Διαβάστε εδώ την επιστολή.