Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2022 τον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργο Σταμάτη, ο οποίος την ενημέρωσε για το πρόγραμμα προσωρινής μετεγκατάστασης 56 οικογενειών στα πρότυπα κοινωνικής κατοικίας.

Σε καταυλισμό Ρομά η ΠτΔ: Να καταπολεμηθούν φαινόμενα ρατσισμού και περιθωριοποίησης - ertnews.gr

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Επισκέφτηκα τον καταυλισμό των Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης, για να υπογραμμίσω την ανάγκη της πλήρους ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία και την ισχυρή βούληση της Πολιτείας για τον σκοπό αυτό.

Πολύ σημαντικά βήματα είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση και παραμονή των παιδιών στο σχολείο, να χειραφετηθούν οι γυναίκες και οι νέοι ώστε να εγκαταλειφθούν αναχρονιστικές και καταπιεστικές πρακτικές, και να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα ρατσισμού και τα στερεότυπα, που οδηγούν στην περιθωριοποίηση και δυσχεραίνουν την κατάκτηση της κοινωνικής ισοτιμίας. Είμαι σίγουρη ότι η προσπάθεια αυτή θα βρει ανταπόκριση και από την πλευρά των Ρομά, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της».

Καταυλισμό Ρομά στην Κατερίνη επισκέφθηκε η Σακελλαροπούλου (ΦΩΤΟ)

Στη επίσκεψη παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος και ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Frode Overland Andersen ως εκπρόσωπος των δότριων χωρών του έργου.

Το έργο του Οργανωμένου χώρου της Προσωρινής Μετεγκατάστασης στα πρότυπα Κοινωνικής κατοικίας στοχεύει στη  δημιουργία ενός πρότυπου οικισμού 56 κατοικιών όπου οι οικογένειες Ρομά (330 άτομα περίπου) θα μετεγκατασταθούν και θα υποστηρίζονται από ένα πλέγμα συνοδευτικών υπηρεσιών με στόχο τη σταδιακή ένταξη τους.

Επίσκεψη Σακελλαροπούλου σε καταυλισμό Ρομά στην Κατερίνη: «Να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα ρατσισμού»

Στο πλαίσιο του Οργανωμένου Χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης παρέχονται:

1) υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης,

2) υπηρεσίες για την οργάνωση και τη διαχείριση του χώρου και

3) υποστηρικτικές υπηρεσίες   ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, οι συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες  παρέχονται  βάσει ατομικού σχεδίου ένταξης για καθέναν από τους ωφελούμενους σε τέσσερις επιμέρους τομείς: (α) εκπαίδευση, (β) απασχόληση, (γ) υγειονομική περίθαλψη, (δ) κοινωνική μέριμνα.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι του οικισμού υποστηρίζονται από το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κατερίνης το οποίο στελεχώνεται από παιδαγωγό, σύμβολο απασχόλησης, κοινωνικό επιστήμονα και διαμεσολαβητή Ρομά με παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν  δράσεις σε όλους τους τομείς που άπτονται της κοινωνικής ένταξης, όπως διαχείριση νοικοκυριού, οικογενειακός προγραμματισμός, αναπαραγωγική υγεία, οικονομική διαχείριση, δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της τακτικής σχολικής φοίτησης, αλλά και  δράσεις ενδυνάμωσης νέων και γυναικών Ρομά.

Την παρούσα περίοδο, ολοκληρώνονται οι μελέτες για τη δημιουργία του νέου οικισμού και παρέχονται συστηματικά υποστηρικτικές υπηρεσίες από  το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Κατερίνης προκειμένου να προετοιμαστούν και να «ωριμάσουν»  οι 56 οικογένειες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες για αυτούς απαιτήσεις στέγασης.

5524736

Είναι ένα έργο υψίστης σημασίας διότι με την ολοκλήρωσή του θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα των Ρομά της περιοχής του Πέλεκα, αφού θα τους διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αλλά και θα τους ενδυναμώσει, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η επιτυχία αυτού του έργου θα αποτελέσει ένα σπουδαίο παράδειγμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που θα αναδείξει ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά είναι εφικτή όταν εφαρμόζονται  ολιστικές παρεμβάσεις  και πρακτικές που συνδυάζουν την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των Ρομά με υποστηρικτικά συνοδευτικά μέτρα.

Το έργο υλοποιείται από το Δήμο Κατερίνης υπό το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με συγχρηματοδότηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) με δότριες χώρες την Ισλανδία, την Νορβηγία και Λιχτενστάιν, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του ΕΣΠΑ και αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά».

Σε καταυλισμό Ρομά η ΠτΔ: Να καταπολεμηθούν φαινόμενα ρατσισμού και περιθωριοποίησης - ertnews.gr

Στρατηγικός εταίρος του Προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, ενώ  στο πρόγραμμα συνδράμει ως διεθνής εταίρος ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).