Το SolidarityNow, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, συμμετέχει στο συνασπισμό πέντε οργανώσεων από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξή της ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας-MY SITE» στοχεύει στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως εργαλείου για την αρμονική κοινωνική ενσωμάτωση των νέων. Από τις δράσεις του προγράμματος θα ωφεληθούν τόσο υπήκοοι τρίτων χωρών -μετανάστες ή/και πρόσφυγες- καθώς και νέοι Έλληνες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα.

Στο πλαίσιο των δράσεων του MY SITEτο SolidarityNow αναλαμβάνει την εκπαίδευση 20 νέων -Ελλήνων και μεταναστών- που θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από ένα εντατικό και στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να λάβουν βασικές γνώσεις επιχειρηματικότητας, αλλά και παροχή κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινά στις 15 Απριλίου 2019 -και θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου 2019-, θα προσφέρει γνώσεις σε μια σειρά θεματικών πεδίων όπως:

 • Εντοπισμός αγοράς-στόχου
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
 • Χρηστή οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση
 • Επικοινωνία και μάρκετινγκ
 • Εύρεση χρηματοδότησης

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων θα υποστηριχθεί από την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών, με κάθε συμμετέχοντα να έχει τον προσωπικό του σύμβουλο. Αυτή η ιδέα και άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους θα συμβάλλει στην επιτυχή έκφραση και παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών, την καλύτερη προετοιμασία βάσει ρεαλιστικών στόχων και σχεδίων, την αναγνώριση κινδύνων και συνολικά, την παροχή συμβουλών στο πρωτογενές στάδιο μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας.

————————————————–

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στις παρακάτω πέντε χώρες από τους εξής εταίρους:

 • SolidarityNow | Ελλάδα
 • Asociacion Socio Educativa Llere | Ισπανία
 • F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento | Ιταλία
 • Aequitas | Κύπρος
 • The People for Change Foundation | Μάλτα

Το πρόγραμμα MY SITE περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με το επιχειρηματικό τοπίο και τις θεσμοθετημένες ευκαιρίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για νέους και μετανάστες σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μέσο βιοπορισμού και οικονομικής ανεξαρτησίας για τους νέους
 • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ή/και προσφύγων, υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και της επανένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, στις πέντε συμμετέχουσες χώρες.