Ο στόχος του έργου Look Wide: Αναπτύσσοντας μία μέθοδο εργασίας για την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων έμφυλης βίας προωθώντας την έμφυλη και σεξουαλική ποικιλομορφία, είναι να αναπτύξει μεθόδους εργασίας για κοινωνικές υπηρεσίες ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες που απευθύνονται σε θύματα έμφυλης βίας να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες και συμπεριληπτικές για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι του έργου έχουν εργαστεί τόσο σε τοπικό όσο και σε από κοινού επίπεδο στην καταγραφή των αναγκών στο πεδίο, ώστε να βρουν τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν και θα επιτευχθούν τα παραπάνω και να διερευνήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες που μπορεί να έχουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν εκτεθεί σε έμφυλη βία.

Διαβάστε την σχετική μελέτη εδώ