Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του προγράμματος Active Citizens Fund στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότεροι από 340 εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, από τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα και τις γειτονικές περιοχές, όπως Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Σέρρες, Καβάλα και Κιλκίς, συμμετείχαν, στηρίζοντας έτσι δυναμικά την έναρξη του προγράμματος.

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος Active Citizens Fund και των δύο πρώτων ανοιχτών προσκλήσεων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019, στον Πολυχώρο  LABattoir, με τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και το LABattoir project, ενώ την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια ενδυνάμωσης ΜΚΟ, για τη συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα. Στη Δράμα, με την στήριξη του Δήμου και της Ένωσης Κυριών Δράμας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 η παρουσίαση του προγράμματος στο δημαρχείο της πόλης, και ακολούθησαν τα εργαστήρια ενδυνάμωσης ΜΚΟ την Παρασκευή 1η Μαρτίου.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων παρουσίασης του προγράμματος Active Citizens Fund στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Σωτήρης Λαγανόπουλος, Διευθυντής του προγράμματος, αναφέρει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από την ανταπόκριση των οργανώσεων στις επισκέψεις μας στη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πολλές οργανώσεις που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο και, αν ενδυναμωθούν, μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα. Αυτό επιδιώκουμε μέσω του προγράμματος Active Citizens Fund: να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια δυνατή και βιώσιμη κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα».

Η κα Φαίη Κουτζούκου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του προγράμματος, σημειώνει επίσης τα εξής: «Το πρόγραμμα Active Citizens Fund έρχεται να υποστηρίξει την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, με συγκεκριμένες θεματικές, χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο. Ευελπιστούμε να λάβουμε αξιόλογες προτάσεις έργων από μικρές και μεγάλες οργανώσεις σε όλη τη χώρα, ώστε μαζί να καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε τη φωνή των πολιτών, να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά και να διεκδικήσουμε μια ανοιχτή και συνεκτική κοινωνία για όλους».  

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, εσωτερικός χώρος

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος Active Citizens Fund θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα (14&15/3) και το Ηράκλειο (20&21/3).

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται, πίνακας, εσωτερικός χώρος και υπαίθριες δραστηριότητες

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα). Στο σύνολό του, περιλαμβάνει έξι ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος (open calls), ως εξής:

  1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων: ανακοινώνεται στις 21 Φεβρουαρίου, με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 21η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 2.904.000 €
  2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών: ανακοινώνεται στις 21 Φεβρουαρίου, με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 21η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 1.970.000 €
  3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά: θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2019
  4. Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2019
  5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας: θα ανακοινωθεί εντός του 2020
  6. Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών: θα ανακοινωθεί εντός του 2020

Όλες οι οργανώσεις που θα λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Active Citizens Fund πρόκειται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building), οι οποίες διοργανώνονται από τον διαχειριστή επιχορήγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Διμερής συνεργασία

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά. Διαθέσιμη χρηματοδότηση 92.000 ευρώ.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται, οθόνη και εσωτερικός χώρος

EEA Grants

Τα EEA Grants υποστηρίζουν προγράμματα για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στην εμπέδωση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω της ισχυροποίησης του τομέα της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, καθώς και στην βιωσιμότητα του τομέα. Έμφαση δίνεται στο σεβασμό και την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων, όπως οι Ρομά.

Περισσότερα: www.activecitizensfund.gr