Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε συνεργασία με τους United Society Partners in Gospel (USPG), International Orthodox Christian Charities (IOCC), Anglican Church in Greece και Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO), συνεχίζει την υλοποίηση των δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για πρόσφυγες και μετανάστες στο «Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες» στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών άνω των 15 ετών, μέσω της εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

Το πρόγραμμα Ελληνικής γλώσσας θα προσφέρει την ευκαιρία σε πρόσφυγες και μετανάστες να πιστοποιήσουν την γνώση τους στην Ελληνική γλώσσα μέσω της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας που διενεργούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προσφέρει εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, επαγγελματική συμβουλευτική, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ενδυνάμωση γυναικών.

Από τον Ιούλιο 2018 έως τον Φεβρουάριο 2019 το «Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ για Πρόσφυγες και Μετανάστες» θα χρηματοδοτείται από τους United Society Partners in Gospel (USPG), International Orthodox Christian Charities (IOCC), Anglican Church in Greece και Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) .