Η   «Πρωτοβουλία για το Παιδί» είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , αφοσιωμένο στην υπόθεση της προστασίας και της φροντίδας  παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο.

Το όραμα των ανθρώπων της είναι η παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε παιδιά και νέους και στους τρεις βαθμούς κοινωνικής φροντίδας (ανοικτή και κλειστή φιλοξενία, θεραπεία τραύματος) με στόχο την άρση των συνεπειών από την κατάσταση που βίωσαν και την απόδοσή τους στην κοινωνία, ως ακέραιων, αξιοπρεπών και χρήσιμων ανθρώπων.

Στο Σπίτι της Βεργίνας μπορούν να φιλοξενηθούν τουλάχιστον 20 παιδιά 6-18 ετών σε συνθήκες οικογενειακής θαλπωρής.

Το Σπίτι της Βέροιας στεγάζει την Ημερήσια Φροντίδα της ΠγτΠ και «άνοιξε» τον Μάρτιο του 2010.

Στο Σπίτι, εμβαδού 150 μ2, φιλοξενούνται 12-16 παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας από 6 ετών και άνω, που έχουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών που προστατεύουμε (παραμέληση, κακοποίηση κλπ).

Το Σπίτι της Βέροιας παρέχει ημερήσια φροντίδα και προσωρινή διαμονή σε 12-16 παιδιά παραμελημένα, κακοποιημένα ή και εγκαταλειμμένα, που προέρχονται από οικογένειες που δυσλειτουργούν ή είναι διαλυμένες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

α. Σίτιση (μεσημέρι-απόγευμα-βράδυ) με την βοήθεια εθελοντών

β. Υλική βοήθεια (ένδυση, υπόδηση, σχολικά εφόδια, είδη ατομικής υγιεινής κλπ)

γ. Μαθησιακή υποστήριξη (σε ατομική βάση) με την βοήθεια εθελοντών

δ. Ομαδική και ατομική ψυχολογική υποστήριξη (από τους ειδικούς της ΠγτΠ)

ε. Δημιουργική απασχόληση (μέσα και έξω από το Κέντρο)

στ. Ψυχαγωγία (μέσα και έξω από το Κέντρο)

ζ. Θερινή διαβίωση σε κατασκηνώσεις

η. Πλήρης ιατρική, φαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη

θ. Νομική υποστήριξη (για παραβατικά παιδιά)

ι. Προσωρινή φιλοξενία παιδιών (που πρόκειται να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον ή λόγω εκτάκτου άλλης ανάγκης)

ια. Οικονομική υποστήριξη παιδιών που «θήτευσαν» στην ΠγτΠ και διαβιούν τώρα σε άλλες Δομές φιλοξενίας

Ο βασικός στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας της ΠγτΠ είναι η ανάσχεση της κατάστασης και της πορείας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη ή και σε κίνδυνο, μέσω μίας σειράς ενεργειών και παρεμβάσεων που αφορούν τόσο σε αυτά, όσο και στις οικογένειές τους.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται στην ΠγτΠ έχουν τα εξής συνήθη χαρακτηριστικά:

1. Παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις στην κοινωνικοποίησή τους, ως αποτέλεσμα της βαριάς παραμέλησης που υφίστανται.

2. Αναπτύσσουν μία συμπεριφορά εκτός ορίων.

3. Αδυνατούν να διαχειριστούν τις ανάγκες τους.

4. Παρουσιάζουν επιθετική και αποκλίνουσα συμπεριφορά.

5. Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

6. Παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στο Σχολείο και είναι συνήθως στο περιθώριο της σχολικής ζωής.

7. Δεν διατρέφονται και δεν ντύνονται σωστά και επαρκώς.

8. Διατρέχουν κινδύνους ψυχικών και σωματικών τραυματισμών.

9. Παρουσιάζουν μεταπτώσεις στην ψυχολογική τους κατάσταση.

10. Ορισμένα ρέπουν σε (σοβαρή) παραβατική συμπεριφορά.

Τα παιδιά αυτά προέρχονται συνήθως:

1. Από οικογένειες που δυσλειτουργούν ή είναι διαλυμένες.

2. Από μονογονεϊκές οικογένειες.

3. Από οικογένειες στις οποίες υπάρχει πρόβλημα χρήσης ουσιών ή αλκοολισμού.

4. Από οικογένειες όπου κάποιος γονέας έχει βαριά ψυχική νόσο.

5. Από οικογένειες με βαρύ ιστορικό και επαναλαμβανόμενο (φαύλο) κύκλο παραμέλησης, κακοποίησης και χρήσης ουσιών.

6. Απο οικογένειες μικτών γάμων (Ελλήνων με αλλοδαπές και αντιστρόφως).

7. Από οικογένειες σε μεγάλη ένδεια.

8. Από οικογένειες με ιστορικό εμπλοκών με την Δικαιοσύνη.

Στα παιδιά αυτά επιχειρείται να δοθούν:

1. Αγάπη και προστασία.

2. Κανόνες συμπεριφοράς και συμβίωσης.

3. Ποιοτικό φαγητό, ρουχισμός, σχολικά εφόδια.

4. Ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη.

5. Σχολική ενδυνάμωση με μαθησιακή υποστήριξη, προκειμένου να αρθεί ο σχολικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση και να δοθεί ένας προσανατολισμός ζωής και αποκατάστασης.

6. Δημιουργική απασχόληση, προκειμένου να αποκτηθούν δεξιότητες, να καλλιεργηθούν χαρίσματα και να αποκτηθεί ομαδικότητα και κοινωνικότητα.

7. Ψυχαγωγία κάθε είδους εντός και εκτός Σπιτιού.

Στις οικογένειες των παιδιών αυτών παρέχεται:

1. Ψυχολογική υποστήριξη, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να αρθούν δυσκολίες λειτουργίας του γονεϊκού ρόλου.

2. Ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια, όπου απαιτείται.

3. Υλική υποστήριξη.

Επιδίωξη όλων των ανωτέρω ενεργειών και παρεμβάσεων είναι:

1. H βελτίωση της ζωής του παιδιού μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

2. Η βελτίωση της συμπεριφοράς των γονέων απέναντί του, μέσα από την –επιδιωκόμενη- συνεργασία με τους ειδικούς της ΠγτΠ.

3. Η άρση του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού για το παιδί.

4. Η αναπτέρωση του ηθικού του.

5. Η απόκτηση κανονικής συμπεριφοράς και η θετική επαναφορά.

6. Η-σε τελευταία ανάλυση- αποφυγή της απομάκρυνσης του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον και ο εγκλεισμός του σε Ίδρυμα.

7. Η απομάκρυνση των άμεσων και προφανών κινδύνων για τη ζωή του και την υγεία του.