Όσο μιλούμε ανοικτά, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε. Όσο οι γονείς είναι δίπλα στα παιδιά, όσο εκείνα νιώθουν αγάπη και ελευθερία να μιλήσουν, όλοι οι κίνδυνοι μειώνονται.
#elc #dontacceptit #thecampaign #sayNOtoviolence #sayNOtobullying

Το σποτ της καμπάνιας θα ταξιδέψει σε όλη την  Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό να βοηθηθούν εκείνες που δεν “μιλούν’’ για ότι τους συμβαίνει. Και είναι πολλές.

Σπάμε την σιωπή.
Δεν το δεχόμαστε.
#dontacceptit

“1 in 3 women will face physical, psychological or sexual violence from their partner at some point in their lives”. “1 in 5 women will be victims of rape or attempted rape”. ”He won’t change. It doesn’t matter how many times he brings you flowers, or how many times he says ”i am sorry”. And it won’t be easy to ”just walk away”. You can’t find the strength to do it. And all those who pity you for being such a ”victim” have never had to walk in your shoes. And it doesn’t happen overnight. It takes years. And it comes on ”sweetly”. Suddenly you ‘re not allowed an opinion. You won’t have any kind of support. You won’t be able to control your own life. You won’t react. He might really believe that he loves you. But it is a destructive kind of love. He might never go all the way. He might not actually hit you. But you will always feel the verbal abuse in all its forms. You will become smaller and smaller every passing day, until you disappear even from your self. Will you accept it? #dontacceptit