Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και του ΕΑΠ, υπέγραψαν σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γεώργιος Σταμάτης και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΕΑΠ «η  πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από την επιθυμία των δύο πλευρών να συμβάλλουν από κοινού στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, που βιώνουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Μέσω του πρωτοκόλλου κατοχυρώνεται  η ετήσια δωρεάν φοίτηση 35 συμπολιτών μας (Ρομά, άστεγοι, πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας) σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ».

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αποστολή της οποίας είναι η εξειδίκευση και εφαρμογή ενός συνολικού, αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού και το ΕΑΠ, το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο με σειρά ενεργειών του αναδεικνύει τον κοινωνικό του ρόλο,  ένωσαν τις δυνάμεις τους στον κοινό σκοπό.

Μετά το πέρας της συνάντησης ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου.

Ο Πρόεδρος του ΕΑΠ Καθηγητής κ. Ζώρας παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ΕΑΠ κατά το παρελθόν Ακαδημαϊκό έτος χορήγησε υποτροφίες κοινωνικών κριτηρίων και αριστείας σε 3.830 φοιτητές, συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ περίπου.