Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα του Ερυθρού Σταυρού με την ονομασία “Αύξηση της ανθεκτικότητας του μεταναστευτικού και του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα”, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του οποίου παρασχέθηκε βοήθεια σε περίπου 20.000 ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε συνεργασία με τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό, τον Δανέζικο Ερυθρό Σταυρό και τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, μεταξύ 1 Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου 2018.

Το πρόγραμμα απέβλεπε στη μείωση της ευαλωτότητας των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών, στη βελτίωση μηχανισμών αντιμετώπισης προβλημάτων και της κατάστασης της υγείας τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανθεκτικότητας των συγκεκριμένων πληθυσμών που διαβιούν σε αστικές περιοχές της Ελλάδας. Το πρόγραμμα υπερέβη τον αρχικό στόχο των 8.270 ωφελούμενων προσφύγων και μεταναστών με χώρες καταγωγής τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη και το Ιράν, καθώς ο τελικός αριθμός των ατόμων που υποστηρίχθηκαν ανήλθε στους 13.000, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του προγράμματος.

Με επιχορήγηση δύο εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι εταίροι του παρείχαν περίπου 17.000 γνωματεύσεις πρωτοβάθμιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων 7.000 δόσεων εμβολίων, αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερους από 5.000 ωφελούμενους. Επιπλέον, ο Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε περίπου 8.600 εξατομικευμένες συνοδείες ωφελουμένων σε δημόσιες υπηρεσίες (95% από τις οποίες στο ελληνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας), παρουσία διερμηνέων (πολιτισμικών διαμεσολαβητών). Μέσω του προγράμματος υποστηρίχθηκε επίσης η λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, όπου κατά μέσο όρο καταχωρούνται μηνιαίως 6.240 επισκέψεις (στοιχεία για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2018). Στις υπηρεσίες του Κέντρου συμπεριλαμβάνονταν μαθήματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα οποία ολοκλήρωσαν περισσότεροι από 700 μαθητές το 2018, καθώς και παροχή νομικών συμβουλών και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε περίπου 1.000 άτομα. Το Πολυδύναμο Κέντρο υλοποιούσε ακόμη δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης για ανηλίκους, ενώ στο πλαίσιο της λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρησης των μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το περασμένο έτος 20.000 κλήσεις και αποστολές μηνυμάτων.

“Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της υγείας χιλιάδων μεταναστών και αιτούντων άσυλο παρέχοντάς τους υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ζωτικής σημασίας πληροφόρηση που τους επέτρεψε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανεκτίμητη υποστήριξη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των εταίρων – Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού”, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Ανδρέας Μαμαντόπουλος.

Μέσω του προγράμματος κατέστη δυνατό για τον Ε.Ε.Σ. να επεξεργαστεί ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου να ανταποκριθεί σε νεοε?φανιζό?ενες ανάγκες, αλλά και να διανείμει άνω των 180.000 ειδών ανακουφιστικής βοήθειας (κουβέρτες, ζεστά ρούχα για τις χειμερινές περιόδους, κ.ά.) σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, στα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει τα πρόγραμμα υποστήριξης της υγείας και ψυχοκοινωνικότητας των μεταναστών και των προσφύγων που διαβιούν στον αστικό ιστό της Αθήνας και το 2019.