Mια συνάντηση υψηλού επιπέδου στη Γενεύη μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οικονομικών οργανισμών, στελεχών επιχειρήσεων, ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων, προσφύγων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών οδήγησε στην ανάληψη ουσιαστικών δεσμεύσεων ευρείας κλίμακας για την στήριξη των προσφύγων και των κοινοτήτων όπου ζουν. Ιδιαίτερη σημασία ανάμεσά τους έχουν οι δεσμεύσεις για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της ένταξης των προσφύγων.

Συνολικά, πάνω από 770 δεσμεύσεις είχαν αναληφθεί μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης από όλο το εύρος των εκπροσώπων στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, που συγκέντρωσε 3.000 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και πρόσφυγες, και 750 αντιπροσωπείες. Αυτές αφορούν τομείς που εκτείνονται από την απασχόληση μέχρι τις θέσεις για παιδιά πρόσφυγες στα σχολεία,  τις νέες κυβερνητικές πολιτικές, τις λύσεις όπως η επανεγκατάσταση, την καθαρή ενέργεια, τις υποδομές και την αποτελεσματικότερη στήριξη για τις κοινότητες και τις χώρες υποδοχής.

Ουσιαστική στήριξη προήλθε από κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, προσφυγικές ομάδες, αθλητικές ενώσεις, θρησκευτικές ομάδες και τον ιδιωτικό τομέα, με την ανάπτυξη συνεργασιών να αποτελεί το κλειδί προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα για τους πρόσφυγες και τις χώρες υποδοχής, που συχνά έχουν ελλιπείς πόρους.

Για την πλήρη λίστα των δεσμεύσεων που έχουν γίνει δείτε εδώ. Αναμένεται να γίνουν περαιτέρω δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον, ενώ έχουν αναπτυχθεί δείκτες για να αξιολογηθεί η πρόοδος, για παράδειγμα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρόσβασης στο σχολείο και μείωσης των επιπέδων φτώχειας. Μια συνάντηση αποτίμησης της προόδου θα λάβει χώρα σε δύο χρόνια.

«H δημόσια υποστήριξη για το άσυλο έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κοινότητες που φιλοξενούν πρόσφυγες νιώθουν καταβεβλημένες ή ξεχασμένες», ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi. «Όμως οι προσφυγικές καταστάσεις γίνονται ‘κρίσεις’ μόνο όταν τις αφήνουμε να εξελιχθούν έτσι, όταν ο τρόπος σκέψης είναι βραχυπρόθεσμος, όταν δεν υπάρχει σχεδιασμός ή συνεργασία διατομεακά και όταν παραμελούνται οι κοινότητες όπου φτάνουν οι πρόσφυγες. Σε αυτό το Φόρουμ, είδαμε μια αποφασιστική στροφή προς μια πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση.»

Μια πρώτη ανάλυση δείχνει ότι υπήρξαν επίσης σημαντικές οικονομικές δεσμεύσεις. Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας δεσμεύτηκε να διαθέσει περισσότερα από 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, μέσω ενός ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής, καθώς και ενός ξεχωριστού μηχανισμού για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής να συμπεριλαμβάνονται επίσης σε αυτόν. Η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης προέβη σε μια αντίστοιχη ανακοίνωση για το ποσό του ενός δισ. δολαρίων. Επιπλέον δεσμεύσεις για οικονομική στήριξη για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους προήλθαν από ένα ευρύ φάσμα κρατών και φορέων για ποσό το οποίο ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια. Οι δεσμεύσεις αυτές έχουν στόχο να ενισχύσουν ουσιαστικά τις προσπάθειες για ένταξη και τις ανάγκες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των κοινοτήτων υποδοχής, αναγνωρίζοντας ότι η πλειονότητα των 25,9 εκατομμυρίων προσφύγων σε όλον τον κόσμο, ζουν για χρόνια ή ακόμα και για δεκαετίες μακριά από την πατρίδα τους.

Ο ιδιωτικός τομέας ανακοίνωσε το πιο ευρύ φάσμα δεσμεύσεων που έχει γίνει ποτέ για τους αναγκαστικά εκτοπισμένους πληθυσμούς. Ο τομέας των ευκαιριών απασχόλησης για τους πρόσφυγες έχει επίσης ενισχυθεί – κάτι που αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα προκειμένου οι πρόσφυγες να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους και να προσφέρουν πίσω στις κοινότητες όπου ζουν. Εκτός από τις δεσμεύσεις από τον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα, υπήρξαν επιπλέον δεσμεύσεις ύψους 250 εκ. δολαρίων από επιχειρηματικές ομάδες. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, τουλάχιστον 15.000 θέσεις εργασίας θα είναι διαθέσιμες σε πρόσφυγες. Θα υπάρξουν επίσης περίπου 125.000 ώρες δωρεάν νομικής βοήθειας ετησίως.

Το Φόρουμ επικεντρώθηκε σε έξι βασικούς τομείς: εκπαίδευση, απασχόληση, ενέργεια και υποδομές, καταμερισμός της ευθύνης, προστασία και εξεύρεση λύσεων όπως η επανεγκατάσταση. Οι περισσότερες δεσμεύσεις έγιναν στον τομέα της προστασίας, που σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγονται αλλαγές στο νομικό περιβάλλον και στις πολιτικές για την προώθηση της ένταξης και στην εκπαίδευση, με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες για δυνητικά πολύ περισσότερα παιδιά πρόσφυγες να πάνε στο σχολείο και να βελτιώσουν τις προοπτικές στη ζωή τους.

Το ερώτημα για το πώς μπορούν να υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για ασφαλή και εθελοντικό επαναπατρισμό των προσφύγων αποτέλεσε επίσης ένα μεγάλο θέμα. Υπήρξαν δεσμεύσεις από έναν αριθμό χωρών καταγωγής σχετικά με την εθελοντική επιστροφή και την επανένταξη των προσφύγων και άλλων εκτοπισμένων πληθυσμών.

Το Φόρουμ αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες το οποίο επιβεβαιώθηκε από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2018. Σύμφωνα με αυτό, το Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι το επόμενο Φόρουμ είναι προγραμματισμένο για το τέλος του 2023.