Οι Γιατροί του Κόσμου εκπαιδεύουν το προσωπικό τους για την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης ή σεξουαλικής βίας στους προσφυγικούς καταυλισμού

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν την εκπαίδευση του προσωπικoύ τoυς σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης και σεξουαλικής βίας στα πεδία όπου εργάζονται.

Η συγκεκριμένη βασική και υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία παρέχεται σε όλο το προσωπικό των Γιατρών του Κόσμου, έχει ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των πρόσφατων αναφορών σχετικά με περιστατικά βίας και εκμετάλλευσης στους προσφυγικούς καταυλισμούς, με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας να αναφέρουν ότι τα ποσοστά βίας που σχετίζονται με έμφυλα χαρακτηριστικά είναι «ανησυχητικά υψηλά»

Ο υπεύθυνος των Κοινωνικών Λειτουργών στο πρόγραμμα ECHO των Γιατρών του Κόσμου, Αλέκος Αναστασίου, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: «Σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο, σε περιόδους υψηλού άγχους και πίεσης, παρατηρούνται  αυξημένα ποσοστά περιστατικών έμφυλης βίας. Αυτό, σε καμία περίπτωση, δεν είναι φαινόμενο που εκδηλώνεται μόνο ανάμεσα στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Αντίθετα, είναι ένα απαράδεκτο αποτέλεσμα των έντονων και δυσμενών εμπειριών που έχουν βιώσει αυτοί οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά, σε μερικές περιπτώσεις για αρκετά χρόνια. Παράλληλα αποτελεί και απότοκο της απώλειας της ελπίδας και του θυμού που αισθάνονται αφού έχουν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την μελλοντική τους κατάσταση. Δική μας ευθύνη είναι να βοηθήσουμε στην πρόληψη του φαινομένου, να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε  τα συμβάντα και να παρέχουμε φροντίδα και προστασία σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και σε αυτούς που έχουν βιώσει τέτοιου είδους βία».

Η εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στις ομάδες των Γιατρών του Κόσμου που δραστηριοποιούνται στους καταυλισμούς της Καβάλας και της Δράμας στη Βορειοανατολική Ελλάδα ξεκίνησε με τη διερεύνηση των εννοιών του φύλου, της σεξουαλικότητας και του γένους και προχώρησε σε πρακτικές μεθόδους για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων βίας ή κακοποίησης. Στη συνέχεια εστίασε στο πως μπορούν να προσεγγιστούν οι αποδέκτες της και τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις  κακοποίησης ή σε περιπτώσεις όπου τα ίδια τα θύματα ζητούν βοήθεια.

Η εκπαίδευση έθεσε επίσης ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, όπως π.χ. του τι αποτελεί και πώς εκλαμβάνεται η  κακοποίηση και του κατά πόσο πολιτισμικοί συσχετισμοί (αναφορικά με τις σεξουαλικές σχέσεις), οι οποίοι είναι ενδεδειγμένοι ή  αποδεκτοί, μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι σαφές ότι οι γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια πέφτουν συχνότερα θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας, ωστόσο δεν είναι λίγα και τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί κατά ανδρών ή ανήλικων αγοριών.

Στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Ελλάδας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι από το σύνολο των αναφερθέντων περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας, 57% συνέβη στην  Ελλάδα, ενώ 43% κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή στη χώρα καταγωγής των προσφύγων.

Από αυτό,  84% των περιστατικών είχε αποδέκτες γυναίκες και μικρά κορίτσια. Το 3% των περιστατικών παιδιά ηλικίας 0-11 ετών και 13% αφορά  παιδιά ηλικίας 12-17 ετών.

Μαζί με την περίθαλψη και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών  ψυχικής υγείας που παρέχουν  στα θύματα, οι Γιατροί του Κόσμου αναπτύσσουν δράσεις προληπτικού χαρακτήρα όπως π.χ., ομάδων συζήτησης, συνεδριών που αποσκοπούν στη μείωση του άγχους αλλά και δραστηριοτήτων για άντρες, γυναίκες και παιδιά που βοηθούν στο να νιώσουν ότι η ζωή τους δεν είναι μόνο το οδυνηρό παρελθόν και η μακρόχρονη αναμονή στους καταυλισμούς.