Κοινή Δήλωση ΔΟΜ -Ύπατης Αρμοστείας για τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στη δίοδο της Κεντρικής Μεσογείου

Λίγο πριν την άτυπη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο στη Βαλέτα, καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση των τραγικών απωλειών ανθρώπινων ζωών στη δίοδο της Κεντρικής Μεσογείου και των αξιοθρήνητων συνθηκών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη Λιβύη.

Για να παρέχουμε καλύτερη προστασία σε πρόσφυγες και μετανάστες, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αναλαμβάνει δράση πέρα από τα σύνορά της ώστε να παρέχει προστασία, βοήθεια και να συνδράμει στην εξεύρεση λύσεων για όσους έχουν ανάγκη. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της ικανότητας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε θάλασσα και ξηρά, η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και η καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων.

Απευθύνουμε έκκληση να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η εδραίωση βιώσιμων συστημάτων μετανάστευσης και ασύλου στη Λιβύη, μόλις το επιτρέψει η πολιτική κατάσταση και οι συνθήκες ασφάλειας, όπως και στις γειτονικές χώρες.

Απευθύνουμε έκκληση να απορριφθεί η διαχείριση της μετανάστευσης βάσει της αυτόματης κράτησης προσφύγων και μεταναστών σε απάνθρωπες συνθήκες στη Λιβύη με στόχο να προσανατολιστούμε στη δημιουργία κατάλληλων υπηρεσιών υποδοχής. Τα ανοιχτά κέντρα υποδοχής θα πρέπει να παρέχουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, μεταξύ άλλων στα παιδιά και τα θύματα διακίνησης, και να τηρούν κάποιες βασικές εγγυήσεις προστασίας.

Ελπίζουμε ότι η αυριανή σύνοδος θα συμβάλει επίσης προς την υιοθέτηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας κοινής προσέγγισης απέναντι στη μετανάστευση.

Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα στηρίξουν την κυβέρνηση της Λιβύης, για την ενίσχυση της ικανότητας καταγραφής των νέων αφίξεων, για την υποστήριξη της εθελοντικής επιστροφής των μεταναστών, την επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου και την παροχή λύσεων στους πρόσφυγες. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται σημαντικά διευρυμένες ευκαιρίες για ασφαλείς νόμιμες οδούς όπως είναι, μεταξύ άλλων, η επανεγκατάσταση και η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, προκειμένου να μη καταφεύγουν σε επικίνδυνα ταξίδια όσοι χρήζουν προστασίας.

Στη Λιβύη, σε συνεργασία με εταίρους, έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για την παροχή βασικής προστασίας στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τον τοπικό πληθυσμό που επηρεάζεται άμεσα, και που μάλιστα σε ορισμένες περιοχές χρήζει επείγουσας βοήθειας.

Οι περιορισμοί στην ασφάλεια συνεχίζουν να θέτουν εμπόδια στην ικανότητά μας να παρέχουμε σωτήρια βοήθεια, βασικές υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους καθώς και λύσεις μέσω της επανεγκατάστασης, της υποβοηθούμενης εθελοντικής επιστροφής ή της αυτάρκειας. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα.

Πιστεύουμε ότι, δεδομένων των τωρινών συνθηκών, δεν αρμόζει να θεωρούμε τη Λιβύη ασφαλή τρίτη χώρα ή να εδραιώσουμε την εξωεδαφική εξέταση των αιτημάτων ασύλου στη Βόρεια Αφρική.

Ελπίζουμε ότι μπορούν να βρεθούν ανθρώπινες λύσεις προκειμένου να σταματήσουν να υποφέρουν χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στη Λιβύη και σε όλη την περιοχή, ενώ είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τη δράση μας, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.