Έκκληση να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα οι μετεγκαταστάσεις προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία απηύθυνε και πάλι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύοντας τα τελευταία στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, μετά το ρεκόρ των 1.372 μετεγκαταστάσεων που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ο ρυθμός μεταφορών επιβραδύνθηκε. Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου, μετεγκαταστάθηκαν 1.212 άτομα, ήτοι 921 από την Ελλάδα και 291 από την Ιταλία. «Η μείωση του αριθμού των μεταφορών τον Οκτώβριο (779 άτομα, εκ των οποίων 549 από την Ελλάδα και 230 από την Ιταλία) αντικατοπτρίζει ιδίως τον μικρό αριθμό των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν τον Αύγουστο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους ρυθμούς μεταφορών», σημειώνει η έκθεση της Επιτροπής, προσθέτοντας ωστόσο πως «ο αριθμός των μετεγκαταστάσεων που έχουν προγραμματιστεί και εκτελεστεί μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο υποδηλώνει ότι η μείωση αυτή μάλλον αποτελεί εξαίρεση — παροδική μείωση και όχι μακροπρόθεσμη πτώση».

Με την επανεγκατάσταση 1.157 επιπλέον ατόμων μετά την τελευταία έκθεση, τα κράτη μέλη συνέχισαν να ανταποκρίνονται στη δέσμευσή τους για παροχή νόμιμων διαύλων στα άτομα που χρήζουν προστασίας, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να φθάσει τα 11.852 άτομα — άνω του ημίσεος των συμφωνηθέντων 22.504 στο πλαίσιο του προγράμματος του Ιουλίου 2015. Όσον αφορά την μετεγκατάσταση, η γενικότερη θετική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνεται με επιπλέον 1.212 μετεγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη μείωση λόγω ειδικών περιστάσεων, η έκτακτη μείωση σε σύγκριση με τον μεγάλο αριθμό των μετεγκαταστάσεων τον Σεπτέμβριο του αποδεικνύει ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη για να διατηρηθεί η θετική τάση που επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Μετά τις θετικές τάσεις που παρατηρήσαμε τόσο για την μετεγκατάσταση όσο και για την επανεγκατάσταση μετά το καλοκαίρι, τώρα είναι η στιγμή να τις διατηρήσουμε. Αισθάνομαι ικανοποίηση για το έργο που επιτελούν τα κράτη μέλη με τις συλλογικές τους προσπάθειες σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση μέχρι στιγμής. Θα ήθελα να δω να υπάρχουν σταθερός αριθμός δεσμεύσεων, ταχύρρυθμες διαδικασίες και σταθερός αριθμός μετεγκαταστάσεων κάθε εβδομάδα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, και γρήγορα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες αφίξεις στην Ιταλία και οι πολλές χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Μετά ένα έτος εφαρμογής των προγραμμάτων, προσδοκούμε ότι τα κράτη μέλη θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να συμμορφωθούν πλήρως προς τις υποχρεώσεις τους.»