Κύπρος: Πιλοτικό Πρόγραμμα αναδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων

Λευκωσία: Πολλά ασυνόδευτα παιδιά φτάνουν στην Κύπρο, έχοντας χάσει ή αφού έχουν αποχωριστεί τους γονείς τους.

Με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής της ευάλωτης αυτής ομάδας του πληθυσμού, ο Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών του «Πιλοτικoύ Προγράμματος Αναδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτητών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και από την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

Η αναδοχή είναι μια εναλλακτική μορφή παιδικής φροντίδας, που δίνει τη δυνατότητα παροχής οικογενειακής ζωής στα παιδιά, που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τους γονείς τους. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να προωθήσει το θεσμό της αναδοχής μέσα από τον  εντοπισμό, την αξιολόγηση, την εκπαίδευση και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση υποψήφιων ανάδοχων γονέων.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας τελούν ως ο νόμιμος κηδεμόνας των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κύπρο και ως εκ τούτου αναλαμβάνουν την τοποθέτηση του ασυνόδευτου ανήλικου σε κάποια εγκεκριμένη ανάδοχη οικογένεια. Για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ως η αρμόδια δημόσια αρχή για τη διασφάλιση του καλύτερου συμφέροντος των παιδιών.

Να σημειωθεί ότι το προσωπικό του Προγράμματος αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες (διερμηνείς, επόπτης Ψυχολόγος, επόπτης Κοινωνικός Λειτουργός), ενώ εκπρόσωποι από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα συμβάλλουν στην ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του προγράμματος. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς θα τύχουν ειδικής εκπαίδευσης (με διάρκεια μέχρι και επτά εβδομάδες) η οποία θα αφορά σε θέματα και δεξιότητες σχετικά με την ανατροφή και την φροντίδα του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Τέλος, μετά την τοποθέτηση του ασυνόδευτου ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια, το “Hope For Chidren” CRC Policy Center θα αναλάβει τη συνεχή παρακολούθηση και στήριξη της οικογένειας.

Το παρόν Πρόγραμμα αποτελεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο βήμα της Κύπρου προς την αποτελεσματική προστασία, φροντίδα και αποκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων – αιτούντων ασύλου ή/και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα πλαίσια του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας. Η πρακτική αυτή, η οποία ακολουθείται ήδη και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει ότι η διαμονή των παιδιών σε οικογένειες είναι η καλύτερη  επιλογή με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.uncrcpc.org.cy ή/και να επικοινωνήσετε μαζί με την κα Αλίκη Βαρέλλα, τηλεφωνώντας στο 22 103 234 ή στέλνοντας email στο varella.a@uncrcpc.org.