Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και 72 ακόμα εταίροι παρουσιάζουν σήμερα μια νέα στρατηγική και έκκληση, προκειμένου να βοηθήσουν στην ανταπόκριση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ευρώπη το 2017.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες έχει ως στόχο να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στο άσυλο και την προστασία των προσφύγων και των μεταναστών. Έχει επίσης ως στόχο να υποστηρίξει μακροπρόθεσμες λύσεις και τη διαχείριση της μετανάστευσης με συντεταγμένο και αξιοπρεπή τρόπο. Το 2017 θα δοθεί ακόμη προτεραιότητα στην ενίσχυση των συνεργασιών και του συντονισμού.

“Τα τελευταία δύο χρόνια, η ανταπόκριση της Ευρώπης απέναντι στην άφιξη πάνω από 1,3 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών στην επικράτειά της συνάντησε πολλές προκλήσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της προστασίας αυτού του πληθυσμού. Το Σχέδιο αυτό είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο που θα παίξει βασικό ρόλο στη διασφάλιση πιο αποτελεσματικών δράσεων και μιας καλύτερα συντονισμένης ανταπόκρισης καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2017”, ανέφερε ο Vincent Cochetel, Διευθυντής του Γραφείου Ευρώπης της Υ.Α.

Ο Leonard Doyle, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου του Δ.Ο.Μ., πρόσθεσε: “Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η ευαλωτότητα και οι ανάγκες των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών, και η πρωτοβουλία αυτή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται.”

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται η ανάγκη να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως μέσα από ένα ενισχυμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης (relocation), τη στήριξη των εθελοντικών επιστροφών και ενισχυμένες εναλλακτικές νόμιμες οδούς έναντι των επικίνδυνων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της επανεγκατάστασης (resettlement) και της οικογενειακής επανένωσης.

Δίνεται επίσης έμφαση στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των γυναικών και των κοριτσιών. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πιλοτικά προγράμματα για μια πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών στην Ευρώπη, καθώς πάνω από 25.000 από τα παιδιά αυτά έφτασαν στην Ιταλία μέσω θαλάσσης μόνο το 2016. Περιλαμβάνει επίσης την ενδυνάμωση των προσπαθειών για τον εντοπισμό και τη στήριξη των θυμάτων που έχουν υποστεί σεξουαλική βία και βία βάσει του φύλου.

Υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα να ανταποκριθούμε όχι μόνο στις ανάγκες ενός πληθυσμού κυρίως στατικού, αλλά και στις ανάγκες εκείνων που θα συνεχίσουν να μετακινούνται παράτυπα στην Ευρώπη, το σχέδιο έχει μεγάλο γεωγραφικό εύρος και καλύπτει την Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη καθώς και τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.

Οι συνολικές οικονομικές ανάγκες ανέρχονται σε 691 εκατομμύρια δολάρια, με τον εκτιμώμενο πληθυσμό να φτάνει μέχρι και τα 340.000 άτομα, βάσει των προηγούμενων τάσεων στις αφίξεις και των ανθρώπων που είναι παρόντες σε χώρες που θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του Σχεδίου αυτού.


Μπορείτε να δείτε το Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη εδώ.